Posts

Pragmatizam, a ne poziranje: bosanskohercegovački lideri treba da prionu na posao

Pravedno i nezavisno pravosuđe ključno je za svaki demokratski sistem vlasti

Građani BiH zaslužuju bolji zrak / The People of BiH Deserve to Breathe Better Air

Danas se poklanjam žrtvama genocida u Srebrenici/Today, I pay respects to the victims of the Srebrenica genocide

Diplomacy over War; Truth over Lies/Diplomatija, a ne rat; istina, a ne laži