Posts

NATO je odredio put, sada je na BiH da ubrza proces/NATO Set the Path, Now BiH Must Pick Up the Pace

Komentar Raffia Gregoriana povodom nedavne posjete BiH