Posts

Poruka ambasadora Nelsona građanima Mostara

Nadogradnja dvadesetpetogodišnjeg mira / Building on 25 Years of Peace

Poruka ambasadora Erica Nelsona građanima uoči lokalnih izbora u BiH/Ambassador Eric Nelson message to the citizens before the local elections in BiH

PORUKA GRAĐANIMA BIH: VI MORATE DONIJETI PROMJENE

Good Intentions Are Not Enough / Nije dovoljno imati dobre namjere