U borbi protiv korupcije, istinska promjena nabolje mora doći iznutra/In fight against corruption, real change for the better must come from within

U borbi protiv korupcije, istinska promjena nabolje mora doći iznutra

Neobuzdana korupcija istovremeno spriječava građane Bosne i Hercegovine da idu naprijed i povlači ih na dno. Ona je glavni krivac za najveću stopu odlaska obrazovanog stanovništva u Evropi, najsporiji privredni oporavak na Zapadnom Balkanu, te nizak životni standard svih građana, bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost. Korupcija nije samo problem sa kojim svaka zemlja treba da se obračuna na domaćem terenu, nego ju je i predsjednik Biden proglasio prijetnjom nacionalnoj sigurnosti SAD – korupcija podriva demokratiju, ljudska prava, sigurnost i prosperitet. SAD su spremne da pruže pomoć BiH u borbi protiv korupcije kroz programe pomoći, zagovaranje nužnih reformi i konkretne aktivnosti. Podržavamo mnogobrojne građane, novinare i aktiviste koji su spremni za borbu protiv ove pošasti. Međutim, podaci pravosuđa o optužnicama i presudama u ovoj oblasti ukazuju da korupcija visokog nivoa ne podliježe kazni.

Posjeta Samanthe Power, administratorice USAID, bila je prilika da se još jednom istakne naša pomoć građanima u borbi protiv korupcije. Sastala se sa odvažnim novinarima koji se bave istraživačkim novinarstvom i otkrivaju zvaničnike koji zloupotrebljavaju službeni položaj. Sastala se i sa hrabrim mladim ženama koje se bore da zaštite rijeke Bosne i Hercegovine od štete nanesene neadekvatno regulisanom gradnjom. SAD podržavaju NVO koje propagiraju ono što ove žene rade, štite ih od uznemiravanja i zagovaraju transparentnost. USAID podržava i one koji su spremni na provedbu e-uprave s ciljem promocije transparentnosti i onemogućavanja korupcije u izdavanju dozvola i pružanju usluga.

Previše je zvaničnika u BiH iz sfere vladavine zakona koji rade pod političkim pritiskom ili kontrolom. Mnogi se plaše da se usprotive korumpiranom sistemu. Sposobni su, ali nemaju volje da se bore za promjenu, jer osporavanje ovakvog sistema izlaže ih neprihvatljivom ličnom riziku. Previše građana BiH je više nego svjesno problema koji korupcija predstavlja, ali su rastrzani između zauzimanja stava, s jedne strane, i brige za sopstvenu porodicu s druge, u glomaznom sistemu protekcionizma u kojem su mito i prisilno glasanje nužni kako bi mnogi od njih sebi osigurali kvalitetan posao ili čak imali pristup standardnim uslugama.


Postoje neki svijetli primjeri među državnim službenicima. Otkako sam stupio na dužnost ambasadora, proširena je naša podrška Uredu za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo na čijem čelu je dr Erduan Kafedžić. Uprava policije Kantona Sarajevo na čijem je čelu Nusret Selimović uspješan je partner u istragama ovog Ureda. Međutim, Kantonalno tužilaštvo
  Kantona Sarajevo ih ne prati podizanjem vjerodostojnih optužnica. Kafedžić i Selimović, kao i drugi, mogu posvjedočiti o pritisku, prijetnjama i opstrukcijama sa kojima su suočeni i pojedinci i institucije koje se bore protiv korupcije. To je dobar pokazatelj da ovaj Ured radi ispravno i postiže napredak u borbi protiv korumpiranih zvaničnika.

Ovi pojedinci pokazuju da politički nezavisne institucije mogu imati ključnu ulogu u iskorjenjivanju korupcije u BiH. I moja vlada će nastaviti podržavati njihov rad dok se korumpirane elite suprotstavljaju tim naporima. Novinari i dalje razotkrivaju one koji zloupotrebljavaju svoje pozicije, NVO pomažu rad tih novinara i zagovaraju transparentnost. Kroz mnogobrojne programe, USAID daje podršku ovim naporima, a tokom pandemije vidjeli smo i konkretne rezultate – otkrivene su i zaustavljene šeme korupcije u oblastima javnih nabavki i nezakonite gradnje.  

Da bi stale u odbranu građana, SAD zagovaraju reforme neophodne za slabljenje kontrole koju imaju privatne i političke elite. SAD snažno podržavaju i prioritet EU za donošenje efikasnih zakona u oblastima sukoba interesa i javnih nabavki. Amandmani na Zakon o VSTV potrebni su radi vraćanja integriteta i nezavisnog položaja ovom tijelu koje određuje pravila i nadzire pravosuđe, a biće potrebno usvojiti i mjere u oblasti integriteta izbornog procesa. Ove reforme opstruišu političke stranke i zvaničnici koji se užasavaju strogih zakona kojima će se razotkriti njihovo neopravdano bogatstvo, a njihove aktivnosti postati predmetom strogog nadzora. 

Vlada SAD i dalje je spremna poduzimati aktivnosti u borbi protiv korupcije, uključujući finansijske sankcije i poništavanje viza korumpiranim licima, kao i suspenziju pomoći korumpiranim partnerima u vlasti. Pružamo savjetodavnu pomoć i razvijamo kapacitete u BiH za istrage i krivično procesuiranje korupcije visokog nivoa, angažujemo se na predmetima koje i sami možemo procesuirati, te apelujemo na svoje saveznike u Evropi da prate trag nelegalno stečene finansijske koristi i slijede naš primjer. Sankcije su važno sredstvo u blokiranju korumpiranih aktera, odvraćaju one koji imaju slične namjere i podržavaju ih, i kao što je državni sekretar Blinken izjavio petog januara: “I dalje ćemo koristiti odgovarajuće ovlasti za promociju pozivanja na odgovornost ovakvih aktera širom regiona i na globalnom nivou.”   

Međutim, SAD mogu djelovati samo do određene mjere. U konačnici, građani BiH treba da odluče kakvu budućnost žele. Najjača sankcija i oružje protiv korupcije je glasačka kutija. Građani takođe treba da vjeruju da imaju pravo da slobodno glasaju i da se njihov glas čuje. Zato SAD apeluju na političke lidere da provedu odavno potrebne reforme da bi se izborima u BiH vratio integritet. Izbori u oktobru 2022. godine biće prilika za građane da kazne, a ne da produže korupciju. Međunarodna zajednica može imati ključnu ulogu kroz pružanje  podrške napretku BiH i pomoći joj u borbi protiv korupcije, ali istinska promjena nabolje mora doći iznutra. 

###

In fight against corruption, real change for the better must come from within

Unchecked corruption is crushing the citizens of Bosnia and Herzegovina (BiH) from above and undermining them from below.  It is a driving factor in the worst brain drain in Europe, the slowest economic recovery in the Western Balkans, and poor quality of life for all citizens, regardless of ethnicity or religion.  Corruption is not only a problem that every country needs to combat at home, but President Biden has declared it is also a national security threat to the U.S. — corruption undermines democracy, human rights, security and prosperity.  The U.S. stands ready to help BiH fight corruption, through assistance, advocacy for essential reforms, as well as targeted action.  We support many citizens, journalists and activists ready to fight the cancer.  But the indictment and conviction records of the judiciary shows that high-level corruption is a penalty-free business.
 
USAID Administrator Samantha Power’s visit highlighted examples of our assistance to citizens fighting corruption.  She met courageous investigative journalists who shed light on officials who abuse their positions.  She met courageous young women fighting to protect BiH’s rivers from the damage of improperly regulated construction.  The U.S. supports NGOs that amplify the work of those women, defend them from harassment, and advocate for transparency.  USAID also supports those ready to implement eGovernance to promote transparency and slash the opportunity for corruption in permitting and services. 
 
Too many of BiH’s rule of law officials work under political pressure or control.  Many are afraid to challenge a corrupt system.  They are able but unwilling to fight for change, because challenging the system creates unacceptable personal risk.  Too many citizens of BiH are well aware of the problems of corruption, but find themselves caught between taking a stand and looking out for their families in a bloated patronage system where bribery and vote-coercion is necessary to secure many-a-good job and even to obtain normal services.
 
Among public servants, there are some bright lights.  Since my arrival as Ambassador, we have expanded our support of the Sarajevo Canton Anti-Corruption Office, headed by Dr. Erduan Kafedžić.  The Sarajevo Canton Police Commission, headed by Nusret Selimovic, is an effective investigative partner to the ACO.  But the Sarajevo Prosecutors Office follows with practically no credible indictments.  Kafedzic and Selimovic and others can testify to the pressure, threats and obstruction individuals and institutions fighting corruption have faced.  That is a good indicator that his office is doing something right and making progress against corrupt officials.
 
These individuals show that politically independent institutions can play a crucial role in ridding BiH of corruption.  While corrupt elites fight back against those efforts , my government will continue to support their work. Journalists continue to shed light on those who abuse their positions, NGOs amplify their work and advocate for transparency.  USAID supports these efforts through many of its programs, and we’ve seen results during the pandemic – corrupt public procurement schemes and illegal construction have been brought to light and stopped.
 
To defend citizens, the U.S. advocates for reforms necessary to weaken the control of political and private elites.  The U.S. strongly supports the E.U.’s prioritization of passage of effective conflict of interest and public procurement laws.  Amendments to the High Judicial and Prosecutorial Council law are required to restore integrity and independence to that rule-setter and policeman of the judiciary, and election integrity measures still need to be adopted.  These reforms are obstructed by political parties and officials who dread stringent laws that will reveal their unexplained wealth and subject their activities to close scrutiny. 
 
The U.S. Government remains ready to take action to combat corruption, including financial sanctions and cancellation of visas for corrupt individuals, as well as the suspension of assistance to government partners who are corrupt.  We mentor and build BiH’s capacity to investigate and prosecute high-level corruption, pursue cases we ourselves can prosecute, and encourage our European allies to follow the financial trails of ill-gotten gains and do the same.  Sanctions are important tools to block corrupt actors, deter those who emulate and support them, and, as Secretary Blinken said on January 5, “"We will continue to use appropriate authorities to promote accountability for actors across the region and globally.”
 
The U.S.  can only do so much, though.  In the end, it is up to citizens of Bosnia and Herzegovina to decide what future they want.
The greatest sanction and weapon against corruption is the ballot box.  Because citizens also need to believe their votes are free and will count, the U.S. is urging political leaders to implement long overdue reforms to restore integrity to elections in BiH.  October 2022 elections will be an opportunity for citizens to punish, not prolong, corruption.  The international community can play a critical role in helping BiH’s progress and aiding its fight against corruption, but real change for the better must come from within BiH.


Comments

  1. Moje ime, maya elijah Nakon 12 godina braka, moj muž i ja smo se svađali na ovaj ili onaj način dok me konačno nije napustio i preselio se u Kaliforniju da bude s drugom ženom. Osjećala sam se kao da je moj život gotov i da su moja djeca mislila da nikada više neće vidjeti svog oca. Trudila sam se biti jaka samo prema djeci, ali nisam mogla obuzdati bol koji je mučio moje srce, srce mi je bilo ispunjeno tugom i bolom jer sam zaista bila zaljubljena u svog muža. Razmišljam o njemu svaki dan i noć i uvijek želim da mi se vrati, bila sam jako uznemirena i trebala sam pomoć, pa sam potražila pomoć na internetu i naišla na web stranicu koja sugerira da bi dr. Alaba mogao pomoći svojoj bivšoj bivšoj da se vrati. Stoga sam osjetio da bih trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i rekao mi je što da radim. Učinila sam to i onda mi je napravio ljubavnu čaroliju. 48 sati kasnije moj suprug me stvarno nazvao i rekao mi da i njemu jako nedostaju djeca, tako nevjerojatno!! Dakle, vratio se tog dana, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se za svoju pogrešku i bol koji je nanio meni i djeci. Naš brak je bio jači nego prije, a sve zahvaljujući dr. alabi. Toliko je moćan i odlučio sam podijeliti svoju priču na internetu da je dr. Alaba bio pravi i moćni čarobnjak. Uvijek ću se moliti da ona živi dugo pomažući svojoj djeci u trenucima potrebe, ako ste ovdje i trebate se vratiti bivšem ili je vaš muž prešao na drugu ženu, prestanite plakati, odmah kontaktirajte ovaj moćni kotačić za pravopis. Ovdje je njegova kontakt adresa e-pošte na: {dralaba3000@gmail.com} ili WhatsApp / viber preko njegovog kontakta ispod +1(425) 477-2744 Hvala dr. alaba.

    ReplyDelete

Post a Comment