The Cost of Rhetoric/Cijena retorike

Kada su Sjedinjene Države uspjele, kroz posredovanje, dovesti do sklapanja Dejtonskog mirovnog sporazuma da bi se okončao rat devedesetih, liderima i građanima BiH data je važna prilika da grade mir i stabilnost. Mi danas podržavamo napore BiH da ostvari prosperitetnu budućnost u Euro-atlantskoj zajednici, koja počiva na ovim temeljima.

Sjedinjene Države i dalje su prijatelj BiH i daju čvrstu podršku njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Zajedno sa našim partnerima iz EU, UK i ostalima, odlučni smo u svojoj podršci primarnom očekivanju građana BiH da mogu živjeti i odgajati djecu u okruženju u kojem postoji uzajamno poštovanje, kao i da mogu birati lidere koji se brinu o njihovim potrebama, a ne pune sopstvene džepove i ne lišavaju ih svake nade. Svaka KM koja završi u džepu političara je KM koja nije potrošena na obrazovanje djece, poboljšanje infrastrukture ili plaću građana BiH. Ovo je postalo još jasnije tokom razarajuće pandemije zbog koje previše ljudi u BiH i svijetu umire, dok političari odbijaju sarađivati.

Građani svakodnevno osjećaju posljedice kratkovidosti u fokusu usmjerenom na entitetske nadležnosti, umjesto na stvaranje funkcionalne BiH koja poboljšava položaj svih građana. Jednostavne i važne stvari mogu odnijeti živote, kao nepostojanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112. Još jedna smislena reforma koja će poboljšati život svakog građanina BiH je i ažurirani državni zakon o elektronskom potpisu, jer će se time smanjiti birokracija, ubrzati pružanje usluga u javnom sektoru i olakšati međunarodna trgovina. Centralni registar transakcijskih računa potreban je za borbu protiv pranja novca i korupcije, za blokiranje finansiranja terorista, te viši stepen sigurnosti bankovnog sektora.

Budućnost svih građana jeste jedinstvena BiH sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda i građanima koji, svi zajedno, pripadaju Evropskoj zajednici. Kako je državni sekretar Blinken jasno rekao, osnovne, ali važne reforme u oblasti vladavine prava, ekonomije i izbornog procesa ono su što lideri u BiH mogu ostvariti ove godine.

Umjesto da se bave otvaranjem novih radnih mjesta i privrednim rastom, iskorjenjivanjem korupcije, eliminisanjem diskriminacije i omogućavanjem slobodnijih i pravičnijih izbora, političari nastoje odvratiti pažnju od toga i izbjeći vlastitu odgovornost.

Čine to na način da potiču strah i podjelu koji podsjećaju na devedesete, vrijeme u koje se niko ne želi vratiti. Pozivaju na otcjepljenje, žele se vratiti na retrogradni “Izvorni Dejton” i u pitanje dovode Dejtonskim mirovnim sporazumom zagarantovano postojanje oba entiteta. Ovakvo skretanje pažnje služi interesima lidera, zadržavajući netransparentan i nejednak ekonomski i politički sistem koji ih bogati i održava njihov uticaj na štetu običnih građana i njihovih života. Na stolu se nalaze sankcije zbog destabilizovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i korupcije. Još strože sankcije mogu uvesti građani glasanjem na izborima.

Ovo je razlog zašto su reforme toliko bitne u ovoj neizbornoj godini i zašto su se, čini se, lideri namjerili da odvrate pažnju građana od onoga što je srž svega. Sjedinjene Države su tu da podrže sve napore koji će BiH povesti naprijed, prema EU i svjetlijoj budućnosti. Nije prekasno da se lideri “osvijeste” i ostvare ono što građani očekuju kada je u pitanju rješavanje stvarnih problema. Lideri u BiH su u prethodnom periodu pokazali da imaju snagu i sposobnost za postizanje konsenzusa i saradnju kako bi se, korak po korak, stvari preokrenule nabolje za građane ove zemlje.

###

When the United States brokered the Dayton Peace Agreement to end the war of the 1990s it put in the hands of BiH leaders and citizens the important opportunity to build peace and stability.  Today we are supporting BiH's efforts to achieve a prosperous future in the Euro-Atlantic Community built on those foundations.

The United States remains a friend to BiH and firmly supports its territorial integrity and sovereignty.  Together with our EU, UK and other partners, we are resolute in our support for BiH citizens' basic expectation that they can make a living, raise children in an environment of mutual respect, and elect leaders who respond to their needs instead of lining their pockets and robbing them of hope.  Every KM that goes into a politician’s pocket is a KM not used to educate children, improve infrastructure, or provide a living wage to BiH citizens. This has become even clearer through this devastating pandemic in which far too many people in BiH and around the world have died while politicians fail to cooperate. 

Every day, citizens feel the effects of a short-sighted focus on entity competencies rather than on creating a functional BiH that strengthens all citizens.  The simple and important impacts can cost lives, like the lack of a central 112 emergency number.  An updated state-level e-signature law is another commonsense reform that will improve the life of every BiH citizen by reducing bureaucracy, speeding up delivery of public services, and easing international commerce.  A central registry of bank accounts is necessary to combat money laundering, hinder corruption, block terrorist financing, and better secure the banking sector.

The future of all citizens is a single BiH of two entities, three constituent peoples, with all citizens moving together as part of the European community. As Secretary Blinken communicated clearly, basic yet important rule of law, economic, and electoral reforms are what BiH leaders can achieve this year. 

Instead of doing the work needed to create jobs and economic growth, root out corruption, end discrimination, and enable freer and fairer elections, politicians seek to distract and to abandon their own responsibility.  

They do so by stoking fear and division reminiscent of the 1990s, a period to which nobody wants to return. They call for secession, want to revert to a retrograde "Original Dayton," and call into question the DPA-guaranteed existence of both entities.  These distractions serve leaders’ interests by preserving the opaque and unequal economic and political systems that enrich them and maintain their influence at the expense of ordinary citizens and lives.  Sanctions for destabilizing the DPA and for corruption are on the table.  Citizens can deliver an even more powerful sanction at the ballot box.   

This is why reforms are so essential in this non-election year and why leaders seem intent on distracting citizens from what is at stake. The United States is here to support all efforts that will take BiH forward toward the EU and a brighter future.  It's not too late for leaders to “get real” and deliver on citizen expectations for action on real problems.  BiH leaders have in the past demonstrated that they have the power and capability to reach consensus and to collaborate step-by-step to change things for the better for the citizens of this country.

 ###

Comments

 1. Poštovani g. Nelson!
  Napisali ste i ovo, citat: " (Političari) žele se vratiti na retrogradni “Izvorni Dejton” i u pitanje dovode Dejtonskim mirovnim sporazumom zagarantovano postojanje oba entiteta." Kraj citata! Tačno je da je Dayton retrogradan. Da nije, naša država bi za četvrt stoljeća od njegovog potpisivanja bila napredna. Dayton jes retrogradan i ilegalan. Nikad nije usvijen u Paramantu naše države!
  Retrogradni Dayton znači planski projekat nemoguće države sa kratkim rokom trajanja. Retrogradni Dayton je nagrada za UZP-e i genocid koji su sudski dokazani I presuđeni. Retrogradni Dayton je suspnedirao domaće i međunarodno pravo, kao i “ius cogens normu.”
  Vi znate da u praksi ni taj "retrogradni Dayton" nije proveden, pa je i zbog toga ništavan. Čak ne postoji njegov službeni i usvojeni prijevod sa engelskog jezika. "Retrogradni Dayton"se posebno odnosi na Annex IV o povratku izbjeglica svojim kućama. (Dvedest godna pokušavam se vratiti kući, a opstriran sam i onemogućen, obehrabren.) Osim toga, svjedok ste i Vi, nacionalistički političari, ogrezli u pjačci i korupciji, koji se silno bogate, krše taj "retrogradni Dayton" kad god stignu. Milorad Dodik ne priznaje ni državu ni njen Ustvani sud, prijeti, kako i sami kažete, otcjepljenjem, ali niko mu neće ništa jer mu baš taj i takav Dodik odgovara, kao i Čović, Izetbegović.
  Vi prijetite nekim sankcijama na Vaše stolu? Kojim? Je li onima što je kažnjen Dodik, Špirić, Čengić... Ma, to je kao kad padne muha na medvjeda. (Smoke and mirrors!")
  Umjesto da pomognete da nacionalisti budu ukonjeni, Vi ih pozivate jednog po jednog na razgovore iza zatvorenih vrata, nakon kojih su oni ohrabreni u svojim izjavama i o rasnim zakonima, i otjepljenju, rješenjem hrvatskog pitanja izvan Bosne, a Bakir Izetbegović bi da je vojskovođa koji bi branio sve to! Politika USA koju Vi provodite, tako zaobilazi državne institucije, ohabruje na postizanje kompromisa tamo gdje ga ne može biti. Umjesto po kafanama, sada se nacionalni lideri sastaju kod Vas u Ambasadi iza zatvorenih vrata. Mi ne znamo o čemu se dogovarate i kakav će biti "kompromis." Mi znamo da je višestruko pogažena naša refrendumska volja, međunarodno pravo, da imemao ilegalni Ustav i njegove čuvare poput Vas, što je "retrogradno" zar ne.
  Molim Vas upitajte se da li je takvo što moguće u USA u vrijeme kada raste prokret "Black lives matter!"
  Vi ponavljate mantra o državi sa dva entiteta, tri konstutitutivna naroda (taj pojam ne postoji čak ni u retrogradnom Daytonu!) i ulazak u EU. Taj model EU je davno prevazišla. EU živi građanski model kao i USA.
  Gospodine Neslon, ako je taj "retrogradni Dayton" tako dobar, zašto ne predložite Kongresu i Seneatu da ga usvoje kao Ustav USA?

  "Retrogradni Dayton" je tako i skrojen da bi Bosna postala nemoguća država baš po mjeri političara koji od nje prave nemoguću državu, i prijete njenim nestankom.

  Podsjećam Vas; legalan je jedino važeći Ustav RBiH i mi građani RBiH imamo pravo na njega po svim međunarodnim zakonima, ius coegns normi, svjetskoj pravnoj normi koja brani i kažnjava zločin genocida. Očekivati od Vas i USA pomoć, je jedna iluzija koja će nas skupo koštati. Mi moramo spasiti državu od propasti tako što ćemo njenu sudbinu uzeti svoje ruke.
  Ibrahim Halilović, slobodni novinar

  ReplyDelete
 2. Koliko sam, nažalost, u pravu oko Vaše g. Nelsone podrške nacionalistima, svjedoči i tekst u njemačkom listu "Tageszeitung" (Berlin) u kojem stoji i ovo, navod: "Budući da međunarodni diplomati, poput šefa misije Europske unije u Bosni Johanna Sattlera i američkog ambasadora u Sarajevu Erica Nelsona, pokazuju razumijevanje za političke ciljeve etnonacionalista, političke napetosti u Bosni ponovo su se pojačale", navodi se u članku." Kraj citata. Stoga, ponovno Vas podsjećam krajnje je vrijeme da Vi kao Trumpov posljednji Mohikanac i ljubitelj nacionalista u Bosni napustite našu zemlju, a g. Biden pošalje nekoga na Vaše mjesto ko neće imati razumijevanja za nacionaliste koji nastavlaju ratnu politiku u miru, sastaju se i nagrađaju ratne zločince, negiraju presude za genoid i UZP i pokušavaju podijeliti našu državu na najsitnije dijelove svo do bračnih postelja. Ibrahim Halilović, slobodni novinar

  ReplyDelete
 3. Gos. Nelson ,ocigledno je vasa politika jednostrana , gdje ste se svrstali i stavili na raspolaganju onim snagama koje su nedavno u Hagu presudene za Udruzeni zlocinacki poduhvat (UZP) .Gdje osvjedocene politicare negatore RBIH sumnjive ratne proslosti podrzvavate u namjeri razbijanja dezave Bosne i Hercegovine. Pozivate i ohrabrujete na izmjenu zakona mimo drzvanih institucja Parlamentrne skupstine BIH.
  Ogroman ste propust napravili i pojedinacnim potpisom Dejtonskog sporazuma gdje Ustav RBIH nedvosmisleno odreduje da niko u ime drzave BIH a tada Rbih ni jedan predalj zemlje ne moze otpisati ni bilo kakvu promjenu ciniti u smislu podirivanja integriteta i suvereniteta Internacinale priznate drzave RBIH. Ustav R BiH koji glase : 154 Neprikosnoveno je i ne otudivo pravo i duznost gradana , naroda Bosne i hercegovine i pripadnika drugih naroda koji u njoj zive da stite i brane slobodu , nezavisnost , szverenitet teritorijalni integritet i cjelokupnost i Ustavom utvrdeno uredenje Republike . Clan 155 .Niko nema pravo da prizna ili potpise kapitulaciju , niti da prihvati ili prizna okupaciju R Bosne i Hercegovine ili pojedinog jednog dijela .Niko nema pravo da sprijeci gradane Republike Bi H da se bore protiv neprijatelja koji je napao Republiku . Takvi akti su protuustavni i kaznjavaju se kao izdaja Republike , je najtezi zlocin prema narodu i kaznjava se kao tesko krivicno djelo .
  Dejton je zaustavio rat ali je i podjelio drzavu na one koji su je branili i okupatore koje su dva Svjetska suda presudili kao UZP I genocid. Nesto ranije narodi R BiH je bio uskracen embargom na oruzje i goloruk se odupirao organizobvanoj sili koja je potekla iz Beograda I Zgreba . Vrijeme je ispraviti greske i zaloziti se za pravo i pravdu ocuvanja hiljadugodisnje drzave Bihercegovine
  Novim izbornim zakonom koji se svodi na par politicara (Covic , Izetbegovic ) uz Vasu ociglednu podrsku je atak na Internacionale preznatu drzavu BIH , kojom bi se otvorila mogucnost za jos jednu podjelu i jos jedan entitet kojim bi se nagradio UZP, bas kao sto su verifikovani zlocini, pa cak i genocid kada je upitanju entitet republika srbska.

  ReplyDelete
 4. Život dolazi s različitim iskustvima. Ne znam s čime se sada suočavate, ali uvjeravam vas da je dr. White, pravo rješenje, ovo je moje kratko svjedočenje. Sretna sam što ovo mogu napisati jer opet imam mira u braku, a sve zahvaljujući velikom čovjeku koji se zove dr. White, ima moćne čarobne kotačiće koji pomažu u pomirenju spora između mene i mog supruga, moj suprug je otišao od kuće i živio s drugom žena 7 mjeseci bez brige za mene i našu četverogodišnju kćer, financijski sam dobro jer sam bankar, ali trebam nježnog muškarca, ali moj muž nije ni blizu, molim ga da se vrati kući nekoliko puta, ali nema ' ne radim ništa, čak sam molila i njegovog starijeg brata da mi pomogne. Pročitao sam svjedočenje muškarca koji je opisao kako je dr. White pomogao da se njegova supruga razvede ljubavnom čarolijom, pa sam mu uzeo kontakt i objasnio mu svoje probleme, rekao mi je što je potrebno za ljubavnu čaroliju i dao sam mu financije za kupovinu tri dana i moj se muž vratio kući, sve zahvaljujući vama, dr. White. Obratite mu se za pomoć: / WhatsApp: +17168691327: ili e-pošta: wightmagicmaster@gmail.com: ako imate bilo kakvih veza ili životnih problema i želite brzo rješenje.

  ReplyDelete

Post a Comment