International Anti-Corruption Day/Međunarodni dan borbe protiv korupcije


Today is International Anti-Corruption Day

No country is immune to corruption. What makes a difference is how a country combats corruption. The citizens of Bosnia and Herzegovina, like all citizens around the world, deserve good governance and the confidence that public funds – the money that comes from the sweat of their labor – are devoted to improving their day-to-day lives.

Today is International Anti-Corruption Day. But BiH citizens struggle with corruption every day. One constantly hears stories of corrupt politics in Bosnia and Herzegovina; that the justice sector is increasingly captured by political influence; and that people lack hope that things will improve.

In despair, the citizens of Bosnia and Herzegovina are voting with their feet – leaving the country to pursue their futures in the European Union, the United States, or elsewhere. One hears they are not “leaving with their families,” but “for their families.” These are people who do not believe their leaders are committed or able to improve governance, the economy, or their lives, or that they themselves are able to demand change.

The United States Government works to create the space and provide the tools necessary for the citizens of Bosnia and Herzegovina to build your own better future. We invest in supporting good governance, improving the rule of law, and preventing and combating corruption in Bosnia and Herzegovina. We have prosecutors, investigators, development workers and diplomats from the State Department, USAID, the FBI, the Department of Justice and throughout our embassy dedicated to this mission every day.

We provide training, equipment and specialized know-how to your police, prosecutors and judges to investigate and prosecute corruption. We work through international organizations like the OSCE to track and evaluate anti-corruption criminal cases to promote best practices and identify problem areas. And we use financial sanctions and visa restrictions to crack down on political and commercial impunity and send a message that corruption should not be tolerated. Most recently, the U.S. announced a $1.2 billion penalty and fine against Ericsson under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act for engaging in corruption in overseas tenders.

We advise on needed legislative reforms, like whistleblower laws. We work with students to build a better understanding of their rights and responsibilities as citizens.

We support e-governance and public procurement reforms to increase transparency, improve oversight, and reduce opportunities for corruption. We encourage strong investigative journalism to shine the light on public misdeeds. And, perhaps most importantly, we work to empower citizens and support civil society organizations to advocate for change. This week, we are announcing an expansion of our partnership with civil society to demand anti-corruption reforms, particularly in public procurement. We will help those citizens and whistleblowers ready to report and fight against corruption in their communities. We want to empower them to build a culture that rejects corruption and protects public funding from private pillage.

We know that you are asking, “Where are the results?” We ask ourselves that constantly, to learn from shortcomings. We acknowledge the ineffectiveness of the HJPC, which the international community helped to design. Our help and influence will never be enough. Real progress will not come until the citizens of Bosnia and Herzegovina demand it of elected leaders. The countries that have achieved real governance reform have succeeded after the citizens pressure politicians to reform.

Now is the time, as a new Council of Ministers takes charge, to demand needed reforms – especially in rule of law. As the Priebe report made clear, this will require a new law on the High Judicial and Prosecutorial Council. The report states, “The HJPC is often perceived by citizens and even by members of the judicial community as a center of unaccountable power in the hands of persons serving the interests of a network of political patronage and influence.” This will not be easy to fix, because politicians have a hard time passing laws that would loosen their control of the justice sector. Without public pressure, there will be no political will.

That can happen in Bosnia and Herzegovina. In Canton Sarajevo, a year ago, citizens expressed a sense that things can and must improve and rejected business as usual. They voted for a message of unity over division and for a government whose constituency is the public and not particular vested interests. In the time since then, they have implemented significant transparency reforms, such as a new law on origin of assets of elected officials, a published registry of public employees, and the registry of ongoing procurement contracts and new procurement notices. As the Priebe Report singles out the Sarajevo Canton Office of Anti-Corruption for its particular effectiveness, so is the U.S. Government expanding our support of their efforts.

And there are other things you can do to join partners we are supporting to clean up government in Bosnia and Herzegovina. You may have seen advertisements around the country today saying how to report corruption. If you are aware of corruption, you can call 122 to report it to the authorities, anonymously if you wish. You can also report by calling Transparency International’s toll-free hotline at 0800 555555, or filling out a corruption reporting form at https://ti-bih.org/prijavi-korupciju-online  

Building a brighter future for Bosnia and Herzegovina begins with citizens speaking out and demanding change. The U.S. government stands with those BiH institutions, businesses, civil society, investigative journalists, and brave citizens in their efforts to improve the lives of the people of Bosnia and Herzegovina.


###

Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Nijedna zemlja nije imuna na korupciju. Razliku, međutim, čini način na koji se neka zemlja bori protiv nje. Stanovnici Bosne i Herecgovine, poput ljudi širom svijeta, zaslužuju dobru vlast i vjeru da se javna sredstva – novac koji je proizvod njihovog napornog rada – ulažu u poboljšanje njihovog svakodnevnog življenja.

Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ali, građani BiH se sa korupcijom bore svakodnevno. Stalno se mogu čuti priče o korumpiranoj politici u Bosni i Hercegovini, o pravosuđu koje je sve više pod uticajem politike, te o ljudima kojima ponestaje nade da će se stvari popraviti.

Iz očaja, stanovništvo Bosne i Hercegovine glasa tako što odlazi – napušta zemlju kako bi svoju budućnost potražilo u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama ili drugdje. Kažu da oni ne “odlaze sa svojim porodicama” već “zbog svojih porodica”. To su ljudi koji vjeruju da njihovi lideri nisu ni posvećeni ni sposobni da poprave način upravljanja, privredu ili životni standard, kao i da oni sami nisu sposobni zahtijevati promjene.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država angažovana je na kreiranju neophodne klime i uslova u kojima će građani Bosne i Hercegovine graditi bolju budućnost za sebe. Ulažemo sredstva u kvalitetnu vlast, jačanje vladavine prava, te prevenciju i borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Ovoj misiji su svakodnevno posvećeni tužioci, istražitelji, ljudi koji rade na razvojnim programima i diplomate koji predstavljaju State Department, USAID, FBI, Ministarstvo pravde i druge odjele Ambasade.

Vašoj policiji, tužiocima i sudijama pružamo specijalističku obuku, opremu i znanje u oblasti istraga i gonjenja u predmetima korupcije. Djelujemo posredstvom međunarodnih organizacija, poput OSCE, kako bismo pratili i ocjenjivali rad na krivičnim predmetima u oblasti borbe protiv korupcije, te prepoznali dobre primjere iz postojeće prakse, kao i probleme. Koristimo finansijske sankcije i vizne restrikcije kako bismo se borili protiv nekažnjavanja potpomognutog politikom i poslali poruku da korupciju ne treba tolerisati. Jedna od posljednjih mjera uvedenih od strane SAD jeste i kazna u iznosu od 1,2 milijardi dolara najavljena protiv kompanije Ericsson zbog uključenosti u korupciju u prekomorskim tenderskim procesima, u skladu sa odredbama američkog Zakona o koruptivnim radnjama u inostranstvu.

Pružamo savjetodavne usluge u reformi zakonodavstva, poput zakona o zviždačima. Radimo sa studentima kako bismo podigli stepen svijesti o građanskim pravima i obavezama.

Podržavamo program e-vlade i reforme javne uprave kako bi se omogućila veća transparentnost, unaprijedio nadzor i smanjila mogućnost pojave korupcije. Podržavamo snažno istraživačko novinarstvo kako bi se bacilo svjetlo na prestupe u javnoj upravi. Što je možda najvažnije, radimo kako bismo osnažili građane i podržali organizacije civilnog društva u traženju promjena. Ove sedmice najavljujemo širenje partnerstva sa civilnim društvom u zahtijevanju reformi u sferi borbe protiv korupcije, naročito u oblasti javnih nabavki. Pružićemo pomoć građanima i zviždačima koji su spremni da prijave korupciju i da se bore protiv nje u svojim zajednicama. Želimo ih osnažiti za stvaranje kulture koja odbacuje korupciju i sprečava da javna sredstva završe u džepovima pojedinaca.

Znamo, pitate se: “Gdje su rezultati?” I mi se to stalno pitamo, kako bismo učili iz grešaka. Jasno nam je da VSTV čije je kreiranje pomogla međunarodna zajednica neefikasno. Naša pomoć i uticaj nikada neće biti dovoljni. Stvarni napredak neće se desiti sve dok to građani Bosne i Hercegovine ne budu zahtijevali od izabranih lidera. Zemlje koje su postigle istinsku reformu vlasti uspjele su u tome nakon građanskog pritiska na političare s ciljem reforme.

Sada je vrijeme, kako novi saziv Savjeta ministara preuzima dužnost, da se zahtijevaju potrebne reforme – pogotovo u sferi vladavine prava. Kako je jasno navedeno u Priebeovom izvještaju, to će zahtijevati novi Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Izvještaj navodi: “Građani, pa čak i predstavnici pravosuđa, VSTV često vide kao centar moći bez odgovornosti, u rukama pojedinaca koji služe interesima sprege poltičkog patronata i uticaja.” To neće biti lako popraviti jer je političarima teško donositi propise koji bi smanjili njihovu kontrolu nad sektorom pravosuđa. Bez pritiska javnosti izostaće i politička volja.

To je moguće u Bosni i Hercegovini. Prije godinu dana, građani u Kantonu Sarajevo smatrali su da se stvari mogu i moraju popraviti i odbili su da sve bude po starom. Glasali su za jedinstvo, a ne podjelu, i za vladu koju je izabrala javnost, a ne određene interesne grupe. Od tada su provedene značajne reforme koje jačaju transparentnost, kao što je novi Zakon o porijeklu imovine izabranih zvaničnika, objavljen je Registar javnih službenika, kao i Registar tekućih i tek raspisanih ugovora o javnim nabavkama. Priebeov izvještaj izdvaja Ured za borbu protiv
korupcije Kantona Sarajevo kao naročito učinkovit, a Vlada SAD proširuje svoju podršku njihovim naporima.

Postoje i druge stvari koje možete učiniti kako biste bili dio pospremanja vlasti u Bosni i Hecegovini. Možda ste danas imali priliku vidjeti oglas, postavljen širom zemlje, koji objašnjava kako prijaviti korupciju. Ukoliko znate za slučaj korupcije, možete pozvati broj telefona 122 i, ukoliko želite i anonimno, prijaviti slučaj nadležnim vlastima. Korupciju možete prijaviti i Transparency International besplatnim pozivom na broj 0800 555555 ili popunjavanjem obrasca za prijavu korupcije koji je dostupan na internet stranici: https://ti-bih.org/prijavi-korupciju-online  

Građenje svjetlije budućnosti za Bosnu i Hercegovinu počinje od građana koji će jasno i glasno zahtijevati promjene. Vlada SAD stoji uz institucije, firme, organizacije građanskog društva, istraživačke novinare i hrabre građane BiH koji nastoje da unaprijede život svih u Bosni i Hercegovini.


###

Comments

  1. Javnost nije glasala za ovu vladu, ova vlada je bila ubjedljivi gubitnik izbora a postavila je interesna skupina zvana Ambasada US. Kako vas samo nije stid???

    ReplyDelete

Post a Comment