I desila se/And so it is


I desila se

Nedjelja, 8. septembra, bila je istorijski dan u Sarajevu.  To je bio dan na ponos svima u Bosni i Hercegovini.  Sarajevo je posljednje među evropskim glavnim gradovima organizovalo Povorku ponosa.  Premda posljednja, a daleko od toga da je najmanje bitna – Bosna i Hercegovina nadmašila je susjede organizovanjem najmirnije i najuspješnije prve Povorke ponosa na Zapadnom Balkanu.   Organizacijski odbor može biti ponosan na hrabrost i istrajnost koji su bili potrebni da bi se ovaj događaj organizovao.  Vlasti Kantona Sarajevo, policijske i sigurnosne institucije mogu biti ponosne na sigurnosno okruženje koje su obezbijedile.  Učesnici mogu biti ponosni na svoju hrabrost u zastupanju svog stava.  A ljudi u BiH, uključujući i one koji su se protivili povorci, mogu biti ponosni na mir, toleranciju i dostojanstvo koji su priušteni manjini.  BiH je pokazala da je sposobna braniti dostojanstvo i ljudska prava svih.

Međutim, mir, tolerancija i dostojanstvo koji su prevladali u nedjelju bili su izuzetak.  Povorka ponosa je važna jer pažnju usmjeri na neugodne istine o diskriminaciji, zastrašivanju, pa čak i nasilju nad seksualnim manjinama i ranjivim zajednicama.  Pripadnici LGBTI populacije u BiH suočeni su sa odbijanjem od strane porodice, diskriminacijom i prijetnjama nasiljem samo zbog onoga što jesu.  Niko ne bi trebao živjeti u strahu od gubitka posla ili da će biti izložen nasilju zbog svog identiteta.  Jedan od najjasnijih primjera zašto je Povorka ponosna neophodna je poplava komentara punih mržnje protiv moje seksualne orijentacije i dugogodišnje podrške koju Ambasada SAD pruža LGBTI zajednici, uključujući komentare da pripadnici LGBTI zajednice ne zaslužuju osnovna ljudska prava.  Protiv takvih sila, jedino moć jedinstva i pomna zaštita od strane stotina policajaca omogućavaju LGBTI zajednici da bezbjedno pokažu svoj identitet samo jedan dan u godini.

Konzervativni politički lideri su mi govorili “BiH nije spremna za ovaj događaj”.  Nedjelja je pokazala suprotno.  Na hiljade ljudi koji predstavljaju raznolikost BiH – ljudi različitog etničkog porijekla, vjerske pripadnosti, starosne dobi i seksualne orijentacije – izašli su na demonstracije za ljudska prava.  Dok sam marširao, nekoliko majki mi je prišlo i zahvalilo se na podršci njihovim sinovima i kćerima.  Te majke i svi koji su marširali potvrđuju da su bezuslovna ljubav porodice i istinska ljubav među parovima temelj jakog društva.  Povorka ponosa utjelovljuje lekcije koje želimo da naša djeca nauče: da svi – pa čak i oni sa kojima se možda ne slažemo – zaslužuju da budu tretirani dostojanstveno i imaju pravo da budu ono što jesu.  Učesnici Povorke zauzeli su se za sve koji su suočeni sa diskriminacijom zbog mjesta iz kojeg dolaze, zbog svojih uvjerenja, zbog toga koga vole, ili, jednostavno, zbog toga što jesu i potvrdili su da su LGBTI prava, ljudska prava.

Ostalo je još puno posla.  U budućnosti BiH mora u potpunosti harmonizirati svoje zakonodavstvo u oblasti slobode izražavanja i prava na mirno okupljanje sa evropskim i međunarodnim standardima.  Obaveza lokalnih vlasti, a ne organizatora nekog događaja, trebalo bi da bude da obezbijede sve neophodne sigurnosne mjere bez obzira na razlog okupljanja.  Tužioci također moraju osigurati da slučajevi diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodno zasnovanog identiteta budu u potpunosti procesuirani u skladu sa zakonom.

Posvećenost borbi protiv diskriminacije pripadnika LGBTI zajednice ne smije stati na granicama Bosne i Hercegovine.  I dok se sve više prihvata LGBTI populacija, u nekih 70 zemalja širom svijeta sama činjenica da je neko gej je krivično djelo za koje često postoji ozbiljna kazna.  Bolji odnos prema ljudima i veći stepen ljudskih prava za sve ljude na zemaljskoj kugli naša je zajednička odgovornost i treba da se pridružimo pozivima na dekriminalizaciju bilo koje seksualne orijentacije.

Često se kaže da se društvo mjeri po tome kako se odnosi prema pripadnicima najviše marginalizovanih grupa stanovništva.  U nedjelju su ljudi u BiH potvrdili da prihvataju vrijednosti EU – jednaka prava za sve – i pokazali zajedničku želju da grade tolerantnije, raznolikije i inkluzivnije društvo.  Zahvaljujući hrabrim potezima Organizacijskog odbora i ljudi u BiH, bili smo svjedoci onoga što se može postići kada se ljudi ujedine uprkos strahu i mržnji i kreću ka zajedničkom cilju jednakih ljudskih prava i dostojanstva za sve.  Ambasada SAD vam čestita na hrabrosti i snazi – nastavićemo marširati s vama.

###

And so it is 

Sunday, September 8, was an historic day in Sarajevo.  It was a day of pride for all of Bosnia and Herzegovina.  Sarajevo was the last among European capitals to celebrate a Pride March.  Last but far from least, Bosnia and Herzegovina surpassed its neighbors with the most peaceful and the most successful first Pride March in the Western Balkans.  The Organizing Committee can be proud of the courage and perseverance it took to organize the event.  The Sarajevo Canton government and police and security authorities can be proud of the safe environment they created.  The participants can be proud of their courage to stand for a cause.  And the people of BiH, including those who opposed the march, can be proud of the peace, tolerance and dignity accorded to a minority.  BiH demonstrated it is capable of defending dignity and human rights for all.  

The peace, tolerance and dignity that prevailed on Sunday were an exception, however.  The Pride March is important because it shines a light on the uncomfortable truths around discrimination, intimidation, and even violence against sexual minorities and vulnerable communities.  Members of the LGBTI community in BiH face rejection by their families, discrimination, and threats of violence simply for being who they are.  No one should live in fear of losing their job or of being subjected to violence just for their identity.  One of the clearest examples of why the Pride March is necessary are the flood of hateful comments against my sexual orientation and the longstanding advocacy of the US Embassy on behalf of the LGBTI community, including comments that members of the LGBTI community do not deserve basic human rights.  Against such forces, only the strength of unity and the careful protection of hundreds of police make it safe for the LGBTI community to make their identity visible, for just one day of the year. 

Conservative political leaders had told me, “BiH is not ready for this event”.  Sunday showed otherwise.  Thousands of people reflecting the diversity of BiH -- people of different ethnicities, religions, age groups, and sexual orientations -- demonstrated for human rights.  As I marched, several mothers approached me to thank me for standing up for their sons and daughters.  Those mothers and all marchers affirm that the unconditional love of a family and the genuine love between a couple are the foundation of a strong society.  Pride embodies the lessons we want to teach our children:  that everyone – even those we may disagree with – deserves to be treated with dignity and has the right to be who they are.  Pride Marchers took a stand for anyone who faces discrimination because of where they are from, what they believe in, who they love, or simply who they are, and affirmed that LGBTI rights are human rights. 

Much work remains.  Moving forward, BiH needs to bring local legislation on the freedom of expression and right to peaceful assembly fully in line with European and international standards.  It should be incumbent on local authorities, not event organizers, to ensure that all safety measures are in place, regardless of the cause for which one is marching.  Prosecutors must also ensure that cases of discrimination based on sexual orientation or gender-based identity be prosecuted to the full extent of the law.

The commitment to combatting discrimination against the LGBTI community cannot stop at BiH’s borders.  While acceptance of the LGBTI community continues to spread, in some 70 countries around the world, simply being gay is a crime, often subject to severe punishment.  Advancing the fair treatment and human rights of all people around the globe is our shared responsibility, and we should join the call to decriminalize any particular sexual orientation.

It has often been said that a society can be measured by how it treats its most marginalized members.  On Sunday, the people of BiH affirmed their embrace of EU values of equal rights for all, and demonstrated a shared desire to build a more tolerant, diverse, and inclusive society.  Thanks to the courageous actions of the Organizing Committee and the people of BiH, we have seen what can be accomplished when people come together in defiance of fear and hatred and walk toward the common goal of equal dignity and human rights for all.  The U.S. Embassy congratulates you for your strength and courage, and we will continue to walk with you.
Comments