Prvi dojmovi i ključni prioriteti/First Impressions and Fundamental Priorities

Prvi dojmovi i ključni prioriteti


Nakon prve sedmice u vašoj prekrasnoj zemlji, želim sa vama podijeliti prva razmišljanja i ideje o tome kako očekujem da ćemo zajedno raditi.  U petak sam zvanično postala američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini predajom akreditiva predsjedavajućem Predsjedništva, gospodinu Ivaniću.  Radujem se saradnji sa njim, predsjednikom Izetbegovićem, predsjednikom Čovićem, kao i sa ministrom vanjskih poslova Lagumdžijom.

Hvala vam svima za iznimno toplu dobrodošlicu.  Dugo je trebalo da dođem, ali imam osjećaj kao da sam, ustvari, došla u pravi trenutak.  Formiraju se nove vlasti, a naši evropski partneri još jednom pokazuju posvećenost da Bosnu i Hercegovinu približe članstvu u EU.  Pred nama je godina puna izazova i puno posla treba uraditi.  Međutim, ovo je također godina u kojoj se obilježavaju važne godišnjice.

Ja ću se fokusirati na saradnju sa svima vama i sa našim međunarodnim partnerima kako bi ova zemlja postala u potpunosti funkcionalno i demokratsko društvo odgovorno građanima.  U ponedjeljak sam posjetila Brisel i sastala se sa ključnim akterima u Evropskoj Uniji i NATO savezu, koji su još jednom potvrdili opredjeljenost da sarađuju s vama kako bi BiH postala dio tih institucija.  Vi znate da su SAD posvećene da pomognu da BiH postane otvorena i progresivna demokratija, a ja želim raditi sa svojim timom iz Ambasade da nađemo načina kako bismo pomogli ovoj zemlji da iz faze stabilnosti pređe u fazu prosperiteta.  Zbog toga što vjerujemo da je za postizanje ovog cilja ključno da BiH osnaži veze sa Zapadom, a ankete pokazuju da većina vas to želi, neću se ustručavati da tražim od političkih lidera da ispune obećanja koja daju evro-atlantskim institucijama i, što je još važnije, obećanja koja su dali svojim građanima u vrijeme izbora.

Ne treba ni spominjati da je aktivni angažman civilnog društva ključni dio takvih nastojanja.  Planiram uskoro početi putovati širom zemlje i razgovarati sa vama – da čujem šta je to što vas brine, koja su vaša nadanja, i, što je najvažnije, da pokušamo identificirati nove načine na koje možemo doprinijeti boljoj budućnosti BiH.  Kako bismo prešli put od pukog preživljavanja do stvarnog napretka, poslovna i investiciona klima moraju se poboljšati kako bi ljudi našli posao.  Da bi se to desilo, pojedinci i institucije u BiH se moraju ozbiljno pozabaviti korupcijom, kao i politikom koja korupciju toleriše, te pravnim sistemom koji okreće glavu od korupcije.  Ambasada ima nove programe za borbu protiv korupcije i to će biti tema razgovora koje ću voditi sa svima – od najvažnijih lidera do vlasnika trgovina.  Ne samo da BiH mora olakšati pokretanje novog biznisa, bilo da se radi o velikim firmama ili malim preduzećima, nego taj proces mora biti koristan za sve.

Još jedna stvar o kojoj želim razgovarati sa najširim mogućim auditorijumom je kako BiH može dodatno promovirati toleranciju i bogatu raznolikost koje su temelj ove zemlje.  U tom smislu, čvrsto vjerujem da djeca treba da pohađaju školu zajedno i da uče prema jedinstvenom planu i programu kako bi upoznali jedni druge i, istovremeno, stekli vještine potrebne za konkretan doprinos budućnosti svoje zemlje.  Štaviše, želim učestvovati u diskusijama o tome kako ići dalje od pukog prevazilaženja tradicionalnih nacionalnih i etničkih podjela, uključujući i manjine i druge, ponekad marginalizovane skupine u društvu.  Moja majka je odrasla na maloj farmi u ruralnom dijelu Amerike, a moj otac je odrastao u urbanoj imigrantskoj sredini, a učili su me da zemlja mora iskoristiti raznolikost porijekla i vrijednosti svih svojih građana da bi bila uspješna.

Kao zvanični predstavnik Vlade SAD, svakako ću sarađivati sa institucijama i političkim liderima ove zemlje.  Ali, na samom početku mog mandata u BiH, želim naglasiti koliko ozbiljno računam na svakog građanina i civilno društvo u rješavanju brojnih problema koji su pred nama.   Iz onoga što sam naučila o BiH i iz ogromnog iskustva mog tima u Ambasadi, smatram da treba da posvetimo još više pažnje pružanju podrške velikom broju talentovanih građana, intelektualaca, NVO i novinara koji imaju ključnu ulogu u pozitivnim promjenama.  Ne treba ih samo hvaliti, treba im se pridružiti.  Za mene taj zadatak počinje u ponedjeljak – pratite moje aktivnosti.


Jedva čekam da se upoznamo, da čujem vaša razmišljanja, snove i probleme, te da pomognem vaša nastojanja da BiH postane zemlja u kojoj svi imaju šansu, kao što i treba biti.  Želim posjetiti sve dijelove zemlje, upoznati vas i osjetiti vašu bogatu i raznoliku kulturu.  I dok to budem radila, planiram i dalje koristiti ovaj prostor za održavanje otvorenog dijaloga sa građanima BiH, kao što su radili i moji prethodnici.  Moja zemlja je istinski prijatelj i saveznik BiH i ja namjeravam aktivno graditi naše odnose na tim čvrstim temeljima.

Vidimo se uskoro!

####

First Impressions and Fundamental Priorities

As my first week in your fascinating country comes to a close, I wanted to share with you my initial thoughts and ideas for how I hope to work with you.  On Friday, I was officially credentialed as the U.S. Ambassador to Bosnia and Herzegovina by the Chairman of the Presidency, Mr. Ivanic.  I look forward to working with him, President Izetbegovic, President Covic, and Foreign Minister Lagumdzia as well.

Thank you for the enormously warm welcome you have shown me here in BiH.  It took me a while to get here, but I feel that I may have actually come at just the right time.  New governments are being formed, and our European partners have renewed their commitment to bringing BiH closer to EU accession.  A year of challenges is ahead of us and a lot needs to be done.  This is also, however, a year to look back and remember the important anniversaries 2015 marks.

My focus will be on working with all of you, and with our international partners, to make this country a fully-functioning democracy accountable to its citizens.  I stopped in Brussels last Monday and had meetings with key players at the European Union and NATO, who re-affirmed their commitment to working with you to bring Bosnia-Herzegovina into those institutions.  You know that the U.S. is dedicated to helping BiH become an open and flourishing democracy, and I want to work with my Embassy team to find new ways to help this country move from mere stability to prosperity.  Because we believe the key for BiH to accomplish that lies in stronger ties with the West, and polls show that most of you do too, I will not be shy in urging political leaders to honor promises they make to Euro-Atlantic institutions, but even more importantly, promises they made to their own citizens during the elections.

Needless to say, active civic engagement is an essential part of such efforts.  As soon as I get settled, I want to travel around the country to hear from you -- hear your concerns, your hopes, and most importantly, identify innovative ways that we can help you insure a promising future for BiH.  To progress down the path from merely surviving to actually thriving, the business and investment environment has to improve so people can get good jobs.   For that to happen, individuals and institutions in BiH have to address the issue of corruption seriously, including a political culture that condones it and a legal system that looks the other way.  The Embassy has new programs to target corruption, and it will be the subject of conversations I have with everyone from key leaders to shopkeepers.  BiH needs to make it not only possible, but rewarding, for everyone – be it major companies or small start-ups - to open new businesses here.

Another discussion I want to have with the widest possible audience is about how Bosnia and Herzegovina can further embrace tolerance and the rich diversity that is the very foundation of this country.  To that end, I strongly believe that children should all go to school together and study a common curriculum, so they learn about each other while mastering the skills they all need to make viable contributions to the future of their country.  Furthermore, I want to take part in the discussion of how to go beyond merely breaking down traditional national and ethnic divides, to including minorities and others sometimes marginalized by society.  My mother was raised on a small farm in rural America and my father grew up in an urban immigrant neighborhood, teaching me to appreciate that a country has to capitalize on the unique backgrounds and strengths of all of its citizens to succeed.

As the official representative of the United States Government, I will of course be working with this country’s institutions and political leaders.  But I want to underscore at the very beginning of my tenure in BiH how seriously I am counting on individual citizens and civil society as we address numerous challenges that lie ahead.  From what I have learned about BiH and the vast experience of my U.S. Embassy team, I believe we have to rededicate ourselves to supporting the many talented citizens, intellectuals, NGOs, and journalists who play a fundamental role in working towards positive change.  Not merely applaud them, but join them.  For me, that task starts Monday – stay tuned.

I look forward to getting to know you, hearing your thoughts, dreams, and challenges, and fostering your efforts to make Bosnia and Herzegovina the land of opportunity that it should be.  I want to work my way across the country to meet you and experience your rich and diverse culture.  As I do so, I plan to continue to use this space to maintain an open dialogue with the people of BiH just as my predecessors had.  My country has been a true friend and an ally of Bosnia and Herzegovina, and I intend to actively build our relationship on that very strong foundation.

Vidimo se uskoro!

Comments

  1. Welcome to Bosnia and Herzegovina. Greetings from Bihac... J. Lulic

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Post a Comment