Glasanje je prvi, a ne posljednji korak/Voting is the First Step – Not the Last

Glasanje je prvi, a ne posljednji korak


Tokom posljednjih nekoliko sedmica, pokušao sam iskoristiti ovaj prostor za poticanje dijaloga među glasačima u kojem smo imali priliku čuti šta muči građane ove zemlje. Bez obzira da li smo imali ikakve veze s tim ili ne, drago nam je da se, u ovim zadnjim danima pred izbore, u kafićima i frizerajima, među taksistima, akademicima, mehaničarima, svim građanima podjednako, ozbiljno razgovara o problemima koji su direktno povezani s njihovim životima.  Čak je i Victoria Nuland, pomoćnik državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, danas na svom Twitter profilu objavila “Pratim sjajnu debatu o stvarnim problemima na #izboriBiH 2014” …”. U cijelom svijetu ljudi prate situaciju čekajući da vide šta će se ovdje dogoditi u nedjelju.  

Da ne bude zabune, iako cijeli svijet prati šta se dešava, izbor je vaš i samo vaš, ničiji više. Duboko poštujem ljude u ovoj zemlji i ne bih ni pomislio da vam sugeriram ko bi bio najbolji lider za BiH. Naš jedini cilj je da podstaknemo svakoga od vas da vi izaberete – da uvažite sopstvenu odgovornost da odlučite ko će vas zastupati u naredne četiri godine. Ako to ne učinite, ne bi trebalo da se kasnije žalite na odluke lidera čiji prioriteti nisu isti kao vaši.

Ali, vaša uloga ne završava u trenutku kada ovog vikenda ubacite glasački listić u glasačku kutiju. Građani ove zemlje ne mogu otići kući, pratiti rezultate na TV i tvrditi da su uradili sve što su mogli. Čim bude formirana nova vlada (a svi se nadamo da će se to brzo dogoditi), počinje vaš, ponekad težak posao pozivanja političara na odgovornost za obećanja koja su dali—odgovornost za vidljiva, značajna poboljšanja u vašem svakodnevnom životu. Već imate dosta sredstava koja su vam potrebna da nastavite biti angažovani u civilnom društvu i političkom procesu. Profesionalni, nepristrasni mediji mogu biti jedno od njih. Oni treba da budu vaši saveznici u borbi za transparentnost i odgovornost. Nagradite ozbiljne, objektivne novinare svojim vremenom i pažnjom.

Zatim, pokažite podršku posvećenim, grassroot organizacijama u ovoj zemlji koje se bore za jačanje civilnog društva i pomažu vam da pozivate lidere na odgovornost tako što govore jednim glasom zastupajući interese građana. One naporno rade da bi obezbijedili transparentnost koja je očajnički potrebna i vama i svima koji žele da ova zemlja uspije. Posjetite njihove internet stranice, saznajte više o njihovim inicijativama, i neka politički lideri znaju da slušate ono što NVO sa kredibilitetom imaju reći.

Demokratski proces može biti frustrirajući, ali apelujem na vas da i dalje u njemu učestvujete da biste osigurali budućnost ove zemlje za vas i vašu djecu. Vaš glas je od ključne važnosti, poput avansa za dugoročnu investiciju koja traži strpljenje i stalnu pažnju, a potencijalne dividende su sigurnost, stabilnost i ekonomski prosperitet koje svi građani ove zemlje zaslužuju. Glasanje u nedjelju samo je prvi korak na putu ka boljoj BiH.

Napomena: Danas je blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill

####

Voting is the First Step – Not the Last


Over the past few weeks, I have tried to use this space to foster a dialogue among voters that echoed the concerns we hear from citizens of this country.  Whether we had anything to do with it or not, we are glad to see it’s happening.  That from the cafés to the hair salon, among cab drivers, academics, and mechanics alike, people are having serious conversations in these last few days before elections about issues that directly affect their lives.  Even our Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs, Victoria Nuland, tweeted today that she is “Tracking the great debate on real issues in #izboriBiH2014…” People around the world are watching to see what happens here on Sunday.

Make no mistake, while the world is watching, the choice is yours and yours alone.  I have the deepest respect for the people of this country and would not presume to tell you who is best suited to lead BiH.  Our only objective is to encourage each and every one of you to make that choice - to honor your responsibility to decide who will represent you for the next four years.  If you don’t, you should not complain later about decisions made by leaders who do not share your priorities.

But your role does not end when you cast your ballot this weekend.  The citizens of this country can’t go home, watch the results on TV, and say you have done all you can.  As soon as the new government is formed (and we all hope it will be quickly,) you begin the sometimes difficult work of holding politicians accountable for the promises they’ve made— accountable for improving your day to day lives in measurable ways.  You already have many of the tools you need to stay engaged in civil society and the political process.  Professional, unbiased media can be one of them.  They should be your allies in the struggle for transparency and accountability.  Reward serious, objective journalism with your time and attention.

Next, show your support for the dedicated, grassroots organizations in this country who are struggling to strengthen civil society and make it easier for you to hold leaders accountable by speaking with a collective voice in representing the interests of the people.  They are working hard to ensure the transparency you, and everyone else who wants to see this country succeed, desperately needs.  Visit their websites, find out more about their initiatives, and let political leaders know you listen to what credible NGOs have to say.

The democratic process can be frustrating, but I urge you to remain invested in it to secure the future of this country for yourselves and your children.  Your vote is crucial as a down payment on a long-term investment that requires your patience and constant attention, but the potential dividends are security, stability, and the economic prosperity all citizens of this country deserve.  Voting on Sunday is just your first step down the path to a better BiH.


Note: The blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.

Comments