Međunarodni dan nestalih osoba/International Day of the Disappeared

Međunarodni dan nestalih osoba


Napomena: Danas je gost blogger otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill

U Mostaru su se 29. augusta sastali lideri  BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i predstavnici drugih država koje su učestvovale u formiranju Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) kako bi nanovo potvrdile ciljeve Komisije i stimulisali i ostale da slijede njihov primjer. Organizacija koja je 1996. godine osnovana na inicijativu bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona u cilju promovisanja pravde i pomirenja u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, uspjela je pozitivno identifikovati 70 posto žrtava rata koji su se vodili kao nestali.  Forenzički laboratoriji  sa vrhunskom tehnologijom koje ICMP ima u Tuzli, Banjaluci i Sarajevu rade na slučajevima u Bosni I Hercegovini, a nerijetko pomažu i aktivnosti globalnih forenzičkih identifikacija.

 Amerikanci prepoznaju značaj ovih aktivnosti, te predano rade sa svojim partnerima u BiH na identifikacijama potencijalnih masovnih grobnica, na poboljšanju koordinacije  među vladinim institucijama  i prije i nakon aktivnosti na iskopavanju posmrtnih ostataka sa određenih lokacija, te daju preporuke za čuvanje dokaza ključnih za uspješno procesuiranje osumnjičenih počinilaca.  Naša saradnja se u proteklim godinama proširila na pomoć Bosni i Hercegovini u njenim nastojanjima da se procesuira više od 1.200 slučajeva navodnih ratnih zločina koje je potrebno istražiti.

Naziv deklaracije koja je potpisana 29. augusta - “Uloga države u rješavanju pitanja osoba nestalih usljed oružanih sukoba i povreda ljudskih prava”- ima svrhu da podsjeti na slučajeve koji nisu riješeni ni nakon skoro dvadeset godina od prestanka rata. Za rješavanje preostalih slučajeva  potrebno je  osmisliti drugačije strateško planiranje i saradnju između odgovarajućih zvaničnih institucija uključenih u ovaj proces, te uključivanje Ureda glavnog tužioca, Instituta za nestale osobe BiH i dužnosnike entitetskog nivoa.  Potrebno je usvojiti zakon kojim će se uspostaviti državni forenzički institut sa definisanim profesionalnim standardima i obučenim stručnim kadrom, čiji će budžet odražavati potrebe za aktivnostima ekshumacija i čuvanja posmrtnih ostataka, kako bi potrebna sredstva bila na raspolaganju blagovremeno i kako bi se ovaj značajni rad odvijao kontinuirano sve dok pravda ne bude zadovoljena prema svim žrtvama rata i dok njihove porodice ne nađu smiraj. 

Aktivnosti organizacije ICMP, uz savremenu DNK tehnologiju, rezultirale su identifikacijom više od 27.000 žrtava rata u BiH.  Biće potrebna politička volja i upornost kako bi se identifikovali oni koji se još uvijek vode kao nestali. Dok sutra budemo obilježavali  međunarodni dan nestalih, znajte da su SAD uvijek bile spremne – i uvijek će biti spremne pomagati ove aktivnosti.

###

International Day of the Disappeared


Note: The guest blogger today is Charge d'Affaires, a.i. Nicholas M. Hill.

In Mostar on August 29 the leaders of BiH, Croatia, Serbia, and Montenegro, and representatives of other states present at the creation of the International Commission on Missing Persons, gathered  to recommit to the goals of the Commission and encourage others to do the same.  The organization, established under the initiative of U.S. President Bill Clinton in 1996 to promote  justice and reconciliation in post-war Bosnia and Herzegovina, has succeeded  in positively identifying 70 percent of unaccounted for casualties of war.  State-of-the-art ICMP forensics labs in Tuzla, Banja Luka, and Sarajevo now aid in global forensic identification efforts while continuing their work here at home.

Americans recognize the importance of this effort, and are working with dedicated counterparts in BiH to identify potential sites of mass graves, improve coordination among government institutions prior to and during the excavation of those sites, and make recommendations for the preservation of evidence essential to successful prosecution of alleged perpetrators.  Our cooperation has expanded in recent years to support BiH as the country continues to pursue more than 1,200 cases of alleged war crimes yet to be investigated.

But the title of the declaration signed on August 29 serves as a reminder of those cases which still linger nearly twenty years after the war’s end:  “On the Role of the State in Addressing the Issue of Persons Missing as a Consequence of Armed Conflict and Human Rights Abuses.”  Resolution of the remaining cases will require renewed strategic planning and cooperation among official institutions which have a role in the process – to include the Office of the Chief Prosecutor, the Missing Persons Institute of BiH, and entity-level authorities.  Draft legislation creating a national forensic institute to establish professional standards and provide training needs to be adopted.  Budgets need to reflect on-going exhumation and preservation efforts, and those resources must be allocated on time so that this critical work can continue until all victims of the war receive justice and their families closure.

The efforts of the ICMP, combined with modern DNA technology, have made it possible to identify over 27,000 victims of the war in BiH.  Political will and perseverance will be required to identify the rest.  As we mark the International Day of the Disappeared tomorrow, know that the U.S. has been—and  continues to be—ready  to assist in this vital effort.

Comments