The Armed Forces of BiH – Exporting Peace and Security/Oružane snage BiH doprinose miru i sigurnosti

Oružane snage BiH doprinose miru i sigurnosti

Dvadeset šest članova Vojne policije OSBiH su 14. januara otputovali u Afganistan gdje će biti angažovani u sklopu NATO operacije ISAF. Kontigent Oružanih snaga BiH služiće zajedno sa i biti u sastavu američkog kontingenta vojnika pripadnika Nacionalne garde savezne države Maryland.  Oni će raditi u operativnom centru za vojnu policiju u Kandaharu. Biće sastavni dio jedinica koje osiguravaju američku komandnu grupu za vrijeme aktivnosti van baze. Učešće BiH u ovoj misiji najbolje pokazuje koliko je ova zemlja napredovala od okončanja rata prije skoro dvije decenije. 

Ovih 26 vojnika su prošli pet mjeseci  intenzivne obuke, ne samo ovdje nego i u Americi i u američkom vojnom centru za obuku Njemačkoj.  Prošli su istu obuku kao i njihove američke kolege sa kojima će služiti u istoj misij, a njihovi instruktori su imali samo riječi hvale za njihov rad, kako ovdje, tako i u Njemačkoj i u Marylandu.  Ukratko, vojnici iz BiH marljivo su radili za vrijeme obuke i pokazali su se kao sposobni profesionalci koji su spremni za misiju.  Spremni su za izazove koji su pred njima.  Cijela Bosna i Hercegovina može biti ponosni na njihove uspjehe i zasluženu sjajnu reputaciju.

Partnerski program između Bosne i Hercegovine i savezne države Maryland dugo je već jedan od naših najjačih i najkorisnijih programa razmjene i obuke.  Ova misija samo je dokaz stalnog jačanja našeg partnerstva.  Istovremeno je ona pokazatelj većeg stepena profesionalizma, unapređenja kapaciteta, snažnijeg doprinosa i, na kraju, napretka koje su Oružane snage BiH postigle kada je riječ o interoperabilnosti sa najjačim oružanim snagama u svijetu. Ova jedinica je najbolji predstavnik Oružanih snaga BiH.  Uz pravu podršku, finansiranje i poštivanje obaveza prema svim njenim pripadnicima, ona predstavlja ono što će krasiti Oružane snage BiH u budućnosti – dobro obučenu i iznimno sposobnu oružanu silu koja ispunjava i prevazilazi NATO standarde, koja časno predstavlja demokratsku i multietničku državu BiH i koja je spremna dati važan doprinos međunarodnoj sigurnosti širom svijeta.

Jasno je da su vojnici, oficiri i čelnici Oružanih snaga BiH spremni napraviti naredni korak.  Mogu samo ponoviti ono što sam davno rekao političkim liderima ovdje – oni su ti koji moraju napraviti naredni korak, moraju riješiti pitanje vojne imovine i aktivirati Akcioni plan za članstvo BiH, koji će zemlju približiti članstvu u NATO savezu.  Vojnici su spremni.  Politički dogovor je postignut.  On se mora provesti odmah. Vrijeme je da se krene dalje. 

Samo sedam godina nakon formiranja jedinstvene vojske i sedamnaest godina nakon što su vojnici NATO saveza donijeli mir u BiH, vojnici iz BiH pomažu da se uspostavi mir u Afganistanu.  Imao sam priliku kratko se sastati sa svakim vojnikom iz ove jedinice na ceremoniji upriličenoj prije njihovog odlaska,  u Rajlovcu,  prije nekoliko sedmica. Dok smo se rukovali, impresioniralo me je njihovo samopuzdanje, ponosno držanje i raspoloženje. Ponoviću poruku koju sam tada uputio  njima, njihovim porodicama i mnogim prijateljima koji su bili tamo: ponosan sam na njih – ponosan na sve što su postigli pripremajući se za ovaj angažman i ponosan na način na koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.

###

The Armed Forces of BiH – Exporting Peace and Security

On January 14 twenty-six BiH military police personnel deployed to Afghanistan to serve as part of NATO’s International Security Assistance Force.  The BiH Armed Forces contingent will serve alongside, and be fully integrated with, American soldiers from the Maryland National Guard, working in the military-police task force operations center in Kandahar.  They will be integrated in units that provide protection for the U.S. command group during missions outside the base.  Bosnia and Herzegovina’s participation in this mission is one of the single best signs of how far this country has come in the nearly two decades since the war ended here.

These 26 soldiers spent five months in intensive training, not only here, but in the U.S. and at a U.S. military training center in Germany.  They received the same training as their American counterparts heading out on the same mission, earning consistent praise from trainers here, in Germany and in Maryland.  In short, Bosnia and Herzegovina‘s soldiers have trained hard and have distinguished themselves as capable, professional, and prepared.  They are ready for the challenges ahead.  And all of Bosnia and Herzegovina can take pride in their success and well earned reputation. 

The state partnership program between Bosnia and Herzegovina and the State of Maryland has long been one of our strongest and most fruitful exchange and training programs.  This deployment is a sign of the ever increasing strength of our partnership.  At the same time, it illustrates increased professionalism, maturing capabilities, growing contributions, and ultimately, how much the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina have increased their interoperability with the world’s most capable military forces.  The deploying unit represents the best of the Armed Forces of BiH.  And, with the proper support, funding and respect for the obligations due to all service members, it represents what the entire Armed Forces of BiH will be in the future – a highly trained, highly capable force, meeting and exceeding NATO standards, honorably representing the democratic and multi-ethnic country of BiH, and standing ready to make important contributions to international security around the world.

It is clear to me that the soldiers and officers and leaders of the BiH Armed Forces are ready to take the next step.  I can only reiterate what I have long told political leaders here – they must take the next step, resolve the defense property issue, activate Bosnia and Herzegovina’s Membership Action Plan, and move BiH forward towards membership in the NATO Alliance.  The troops are ready.  The political agreement has been reached.  It must be implemented now.  It is time to move forward.

Only seven years after the creation of a single military, and seventeen years after NATO troops brought peace to BiH, soldiers from Bosnia and Herzegovina are helping bring peace in Afghanistan.  I had a chance to briefly meet each of the deploying soldiers at a pre-deployment ceremony at Rajlovac several weeks ago.  As I shook hands with each soldier, I was impressed by their confidence, pride and spirit.  I will repeat the message I told them and their many friends and family members who were there: I am proud of them -- proud of all the work they have done to prepare, and proud of how well they represent Bosnia and Herzegovina.  

Comments