Uspostava vlasti kakvu građani Mostara zaslužuju/Getting the Citizens of Mostar the Government They Deserve

Uspostava vlasti kakvu građani Mostara zaslužuju

 
Građani Mostara su frustrirani. Oni nisu imali priliku glasati na općinskim izborima 7. oktobra, jer njihovi politički lideri nisu uspjeli dogovoriti rješenje u skladu sa odlukom Ustavnog suda koja je ustvrdila da izborni sistem u Mostaru narušava prava građana. 
 
Kako bi pomogao da se pronađe rješenje koje će biti u korist građana Mostara, OHR je ponudio da posreduje među političkim strankama da bi došlo do ozbiljnih razgovora i da bi se odredio put koji će omogućiti nove izbore. Uz punu podršku osam političkih stranaka, OHR je prije više od šest sedmica pokrenuo seriju intenzivnih razgovora koji su rezultirali napretkom na putu pronalaženja rješenja.
 
Na sastanku održanom 27. novembra po prvi od početka procesa prisustvovali su predstavnici svih stranaka, a sedam od osam političkih stranaka se sastalo u OHR da razmotre napredak i razgovaraju o novim idejama. Iako su bili pozvani, predstavnici SDA iz Mostara su odlučili ne doći na sastanak i to je odluka zbog koje žalimo. SDA je važna stranka i trebala bi biti dijelom svakog rješenja za Mostar. Nedolazak njihovih predstavnika baca sumnju na njihovu opredjeljenost za pronalaženje rješenja. Visoki predstavnik Inzko je prošle sedmice ponovo naglasio značajnu ulogu koju u ovom procesu ima SDA i bilo nam je drago čuti da predsjednik Tihić kaže u intervjuu koji je dao ovog vikenda da će SDA učestvovati u razgovorima.
 
One stranke koje su sudjelovale na sastanku 27. novembra su se usaglasile da je pronalaženje rješenja njihova odgovornost. Uz to, oni znaju da od međunarodne zajednice ne mogu očekivati da radi njihov posao. Oni također razumiju da će sve stranke morati praviti kompromise; niti jedna stranka neće moći realizovati svoje početne prijedloge. Jasno je da rješenje mora i dalje sadržavati određene mehanizme zaštite za etničke grupe u gradu koji trenutno postoje u Statutu Mostara.
 
Građani Mostara žele da njihovi politički lideri budu kreativni u razmišljanju i fleksibilni kako bi otvorili put ka izborima za novo gradsko vijeće koje, potom, može izabrati gradonačelnika. Mora postojati istinska volja da se razgovara o novim idejama i da se doprinosi kompromisu. Drago nam je da je nekoliko stranaka na sastanku održanom 27. novembra izrazilo želju da predlaže nove koncepte koji su u skladu sa odlukom Ustavnog suda, a koji bi mogli dovesti do okvirnog rješenja za izbore.
 
Oni koje rade na iznalaženju rješenju nisu izdajice, niti time izdaju svoja vjerska uvjerenja. Oni rade u korist građana Mostara – svih građana Mostara. SAD će i dalje snažno podržavati nastojanja OHR da pomogne strankama da nađu kompromisno rješenje koje će biti usvojeno u parlamentu i omogućiti da se izbori provedu što je prije moguće.
 
###

Getting the Citizens of Mostar the Government They Deserve

The citizens of Mostar are frustrated. They did not have an opportunity to vote in municipal elections on October 7 because their political leaders failed to negotiate a solution responding to the Constitutional Court decision that the election system in Mostar violated the rights of citizens. 
 
To help find a solution that serves the citizens of Mostar, OHR offered to mediate among the political parties to facilitate a real dialogue and identify a way forward to new elections. With the full support of eight political parties, OHR launched a series of intensive talks more than six weeks ago that have registered progress toward a solution. 
 
On November 27, at the first session with all the parties in the room since the start of the process, seven of the eight political parties met at OHR to review progress and discuss new ideas. Although invited, the SDA representatives from Mostar chose not to attend the meeting, a decision we regret. SDA is an important party that should be part of any solution in Mostar. The failure of their members from Mostar to participate casts doubt on their commitment to finding a solution. High Representative Inzko reaffirmed last week that SDA has an important role to play in the process, and we were glad to see SDA President Tihic confirm in an interview over the weekend that SDA would participate.
 
Those parties which attended the November 27 meeting agreed that they are responsible for finding the solution. Furthermore, they know that they cannot expect the international community to do their work for them. They also understand that all parties will have to compromise; no party will be able to achieve its opening proposal. Clearly, the solution must also continue certain protections for the ethnic groups in the city that currently exist in the Mostar statute.
 
The citizens of Mostar want the political leaders to demonstrate creative thinking and flexibility in order to open the way to elections for a new city council, which can in turn select a mayor. There must be a true willingness to discuss new ideas and to work toward a compromise. We are very pleased that several parties at the November 27 meeting were willing to propose new concepts that could lead to a framework for elections consistent with the Constitutional Court’s decision.
 
Those working for a solution are not traitors nor are they betraying their religious beliefs. They are working for the citizens of Mostar – all the citizens of Mostar. The U.S. will continue to support strongly OHR’s efforts to help the parties find a compromise solution that can be adopted by the parliament and permit elections to be held as soon as possible.

Comments