Nedovršeni posao: Zašto je Bosni i Hercegovini i dalje potreban OHR

Upravo smo završili naš polugodišnji sastanak političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) koji je održan 29. i 30. novembra.  Na sastanku su predstavnici zemalja članica PIC-a informirani direktno od predsjedavajućeg Vijeća ministara Bevande i njegova dva zamjenika o tome šta oni rade da bi ova zemlja postigla napredak.  Zasigurno je ostalo još mnogo posla da bi se ispunili najbitniji ciljevi vanjske politike BiH:  članstvo u NATO savezu i EU.  Kominike sa današnjeg sastanka PIC-a možete pročitati na ovom linku.

U proteklim smo sedmicama imali priliku često čuti kako neki u BiH vode polemiku o tome da li je OHR i dalje potreban.  Nažalost, mnogi komentari u vezi sa ovim stizali su kao uvrede i vulgarnosti, a ne u formi konstruktivnih prijedloga o tome kako pomoći da BiH ide dalje.  Stav SAD je jasan i dosljedan:  mi želimo da se OHR zatvori.  Ali do zatvaranja može doći samo kada Bosna i Hercegovina bude spremna da samostalno funkcioniše.  U 2008. godini je PIC odredio takozvani “5+2” paket ciljeva i uslova koji moraju biti ispunjeni prije zatvaranja OHR-a.  Mnogi ljudi koji kritikuju OHR i kažu da već odavno nije ovdje dobrodošao su isti oni ljudi koji blokiraju napredak na ispunjavanju “5+2” paketa ciljeva i uslova.

Da navedem samo nekoliko konkretnih primjera – dva cilja se odnose na iznalaženje održivih rješenja za knjiženje i raspodjelu državne i vojne imovine.  U martu su politički lideri dogovorili okvir za rješavanje oba pitanja.  Ali su potom lideri postali više zainteresirani za resistematizaciju u raznim vladinim institucijama nego za rješavanje ovih pitanja.  Neuspjeh po pitanju vojne imovine u protekle dvije i po godine sprečava BiH da u potpunosti sudjeluje u Akcionom planu za članstvo NATO saveza.  Kada su se politički lideri nedavno sastali u Mostaru, još jednom su se dogovorili da će ovo pitanje riješiti na osnovu sporazuma iz marta.  Ali, moram pitati – gdje je prijedlog konkretnih koraka koje će poduzeti da bi se to pitanje riješilo?  U Mostaru politički lideri čak nisu ni spomenuli nedavnu odluku Ustavnog suda BiH o vlasništvu države nad imovinom, koja mora biti sastavni dio rješenja.

Još jedan uslov iz paketa “5+2” je da mora postojati “pozitivna procjena Upravnog odbora PIC o situaciji u BiH koja se temelji na potpunom poštivanju Daytonskog mirovnog sporazuma”.  Biće teško zaključiti da je ovaj uslov ispunjen sve dok lideri osporavaju ono što je jasno navedeno u Daytonskom sporazumu.

SAD se raduju danu kada će situacija u BiH biti takva da OHR može zatvoriti svoja vrata.  Već više od četiri godine jasno govorimo šta se treba desiti da bi ovo bilo moguće.  Ali sve dok se ne zadovolje ovi kriteriji i sve dok Bosna i Hercegovina ne postigne značajan napredak ka članstvu u EU i NATO savez, smatramo da za OHR postoji važna uloga u nadgledanju provedbe mirovnog sporazuma.  Umjesto da kritikuju OHR i visokog predstavnika, pozivam lokalne lidere da se fokusiraju na donošenje odluka i stvaranje okruženja koje će omogućiti zatvaranja OHR.

Comments