SAD daju podršku novim donatorima u regionu

SAD žele promovirati dodatnu međunarodnu pomoć Bosni i Hercegovini kroz partnerstva sa novim donatorima u regionu. Naš program pod nazivom Emerging Donor Challenge Fund posvećen je promoviranju saradnje između američkih programa pomoći na međunarodnom planu sa vladama koje se pojavljuju kao novi donatori u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Mi smatramo da su partnerstva nastala kroz ovaj Fond ključna za promoviranje razvoja u regionu. Do sada su SAD veoma zadovoljne partnerstvom sa Rumunijom i Češkom Republikom. Dok se BiH kreće dalje putem ka evropskim integracijama, ove dvije zemlje predstavljaju primjere uspješne tranzicije u društva tržišne ekonomije i demokracije i obje su članice Evropske unije i NATO saveza.

U septembru su SAD pomogle posjetu devet tužilaca iz BiH Bukureštu, u Rumuniji, gdje su se sastali sa Državnom direkcijom za borbu protiv korupcije, Državnim uredom za prevenciju i kontrolu pranja novca, Apelacionim sudom i ostalim institucijama u kojima su slušali o uspjesima i izazovima s kojima se suočava Rumunija u procesuiranju slučajeva korupcije. Kao rezultat posjete, očekujemo da će bh. tužioci moći uspješnije primijeniti u sopstvenim okolnostima ono što se pokazalo efikasnim u regionu.  

Što se tiče Češke Republike, USAID je pokrenuo projekat koji je namijenjen izgradnji kapaciteta veterinarskih laboratorija i inspekcijskih službi u BiH da bi se omogućio izvoz proizvoda životinjskog porijekla u zemlje članice EU. Češki stručnjaci mogu dati doprinos svojim jedinstvenim iskustvom u procesu integracije u EU i pomoći rješavanje ovog ključnog problema. Bosna i Hercegovina trenutno kasni što se tiče zadovoljavanja standarda EU, naročito za proizvode životinjskog porijekla kao što je mlijeko, jer će ti standardi stupiti na snagu kada Hrvatska postane članica EU sljedeće godine. Nadamo se da će ovaj novi program pomoći ubrzavanju procesa certifikacije za EU.   

SAD su prepoznale jedinstvene šanse koje nude Češka Republika i Rumunija, te će nastaviti sarađivati s njima kao sa partnerima u ekonomskom i demokratskom razvoju BiH. Nadamo se da ćemo ovim podstaći i druge zemlje Srednje i Istočne Evrope da aktivno djeluju u razvoju njihovih susjeda na Zapadnom Balkanu, te se radujemo danu kada će SAD biti uz BiH i podržati njenu vodeću ulogu kao “novog donatora”.  

Comments