Borite se protiv korupcije i zahtijevajte odgovornost jer se radi o vašem novcu

Sastanak sa Srđanom Blagovčaninom,
direktorom Transparency International BiH

Prema podacima koje je nedavno prezentirala anti-korupcijska mreža ACCOUNT (projekat USAIDa), Bosna i Hercegovina zbog korupcije svake sekunde gubi 47 KM, što je 1.4 milijarde KM za godinu dana (ili skoro milijardu američkih dolara!!).  Siguran sam da ćete se složiti da bilo gdje u svijetu ovo predstavlja veliki iznos, a posebno u BiH gdje je prosječna godišnja plata oko 9.000 KM.  Zamislite samo koliko toga bi se moglo uraditi sa tolikim novcem, od poboljšanja situacije u školama i univerzitetima, bolnicama i klinikama do promovisanja ekonomskog prosperiteta i izgradnje boljih puteva.

Nedavno sam čuo od sagovornika iz Transparency International (TI) da su komplikovani politički sistem i političari bez kontrole  najveća prepreka u borbi protiv korupcije.  Slažete li se vi sa ovim?  Ja sam im rekao isto ono što govorim političarima – pogledajte Hrvatsku, svog susjeda, zemlju koja je prije samo nekoliko godine bila zatočenik koruptivnog društva.  No, kako je zaživljavao proces pristupanja EU, Hrvati su napravili zanačajne promjenu u svom društvu.  Vidjeli smo rezultate, sa ovogodišnjom najobimnijom anti-korupcijskom akcijom u hrvatskoj istoriji – bivši lideri najvišeg nivoa očekuju presude za optužbe o primanju mita.

 Efikasan krivično-pravni sistem, transparentnost javnih institucija, profesionalni mediji i poštivanje zakonskog okvira su suštinske komponente svakog demokratskog društva, ali ukoliko nismo posvećeni primjeni ovih načela u svakodnevnom životu, ona postaju prazne fraze.  Vjerujem da je građanski aktivizam od ključne važnosti.  Ako ljudi ništa ne čine, ništa se i ne mijenja. Primjer koji ohrabruje, a spomenuli su ga moji sagovornici iz Transparency International, su “protesti za očuvanje parka” u Banjaluci, koji su uticali na podizanje svijesti građana i učvrstili ih u vjeri da je promjena moguća ukoliko dignu svoj glas. Upravo tako, ljudi imaju glas i mogu glasati - to su dva moćna aduta. Nemojte se bojati da ih koristite kako biste poslali poruku da novac koji pripada građanima treba koristiti za javno dobro a ne za privatne džepove dobro uvezanih aktera. Možete promijeniti stvari.

Comments