Sarajevska Druga Gimnazija: Druga, a Prva

Kad sam bio učenik i sam sam učestvovao u programu razmjene, pa stalno podstičem mlade iz cijele Bosne i Hercegovine da prošire svoje horizonte tako što će godinu dana ili samo nekoliko mjeseci pohađati školu u SAD.  Posebno mi je bilo zadovoljstvo što sam 26. marta imao priliku najaviti  da će prva grupa američkih srednjoškolaca, posredstvom Američke ambasade, stići u BiH u augustu kako bi novu školsku godinu započeli kao učenici u ovoj zemlji.  Oni će učestvovati u našem programu YES Abroad  (link). Sticanje međunarodnog obrazovanja je dvosmjerno.  Godinama već šaljemo učenike iz BiH da pohađaju školu u SAD, a sada imamo posebnu priliku da mlade Amerikance dovedemo u Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da će ovi mladi Amerikanci imati puno koristi od svog boravka u BiH, ali i da će učenici i porodice koje će biti njihovi domaćini na poseban način saznati mnogo o mojoj domovini.      

Srednjoškolci iz Amerike će pohađati sarajevsku Drugu gimnaziju. To je bio prirodan izbor, jer škola ima program sticanja međunarodno priznate diplome (International Baccalaureate) po kojem se nastava odvija na engleskom jeziku.  Posjetio sam ovu legendarnu sarajevsku gimnaziju 26. marta i bio impresioniran onim što sam vidio.  Sa direktoricom škole, gospođom  Aidom Arnautović, naša Ambasada je ostvarila dugogodišnju blisku saradnju, radeći na nekoliko programa, uključujući i program razmjene studenata.Najvrednije što škola ima su, naravno, njeni učenici.  Željeli su saznati više o tome šta oni mogu učiniti kako bi potpomogli napredak zemlje ka članstvu u Evropsku uniju i NATO – ovi učenici apsolutno shvataju da njihova budućnost leži u integraciji, a ne u izolaciji.  To je i najvažniji cilj SAD u BiH: članstvo u EU i NATO. 

Kako sam rekao i učenicima Druge gimnazije, oni su ti koji će biti lideri i voditi procese integracija BiH u Evropu,  posebno  pridruženja EU i NATO.  Mladi u BiH već i sada aktivno rade na integracijama.  Ovi mladi ljudi traže načine na koje mogu promovisati učešće svojih prijatelja u civilnom društvu, uključujući i kampanju “Izađi i glasaj”. Prošle sedmice sam se sastao sa članovima Inicijative Evropskog parlamenta mladih u BiH (nekoliko učenika Druge gimnazije su također članovi).   Ova organizacija (link i slika) je jedno od mjesta gdje mladi ljudi mogu usmjeriti svoje napore na ostvarenju integracija.

Entuzijazam, optimizam i energija koju imaju mladi u BiH je istinski nevjerovatna.  Mislim da bi politički lideri BiH ili trebali slušati ove mlade ljude ili bi njima trebali ustupiti svoja mjesta.Comments