Obilježavanje Međunarodnog dana žena


Osmog marta obilježavamo 101. godišnjicu Međunarodnog dana žena.  Ovaj datum se u početku  slavio kako bi se odala počast onima koji su se borili protiv diskriminacije i za jednakopravnost žena, uključujući njihovo pravo da glasaju i obnašaju javne funkcije.  Danas, obilježavajući Međunarodni dan žena, govorimo o napretku koji je postignut, slavimo hrabrost i odlučnost žena koje su uspjele promijeniti situaciju u svojim zajednicama i zemljama, te se fokusiramo na sljedeće korake kojima bi se osigurala ravnopravnost žena u društvu.

Kao što je državna tajnica Clinton kazala u nekoliko navrata, ključni izazovi 21. stoljeća u oblasti sigurnosti, upravljanja, zaštite okoliša i ekonomije ne mogu biti prevladani bez sudjelovanja žena na svim nivoima društva.  Mislim da se svi slažemo da su, ukoliko su žene dobrog zdravlja i obrazovane, njihove porodice uspješne.  Ukoliko žene nisu izložene nasilju, njihove su porodice uspješne.  Ukoliko se ženama pruži jednaka šansa da rade i zarade za život, društva su uspješna.  I ukoliko žene obavljaju funkcije u vlastima i ukoliko se njihov glas jasno čuje, njihovo prisustvo direktno utiče na društvo, mir i sigurnost, kao i na jačanje demokratije.

Također se možemo složiti da, iz godine u godinu, svjedočimo sve većem broju žena koje zauzimaju ključne pozicije u svim sferama života.  Na primjer, ovdje u Bosni i Hercegovini na pet mjesta zamjenika ministara na državnom nivou nalaze se žene.  Međutim, uprkos napretku kojem smo svjedoci, istina je da se mnoge žene ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sjedinjenim Državama i širom svijeta i dalje suočavaju sa strašnim izazovima.  Zašto nema više žena na najvišim pozicijama u vlastima i u političkim strankama?  Zašto je toliki broj žena na spiskovima nezaposlenih?  Zašto još uvijek veliki broj žena i djevojčica završe kao žrtve porodičnog nasilja i silovanja i zašto mnogi počinioci ovih djela prođu, u najboljem slučaju, sa packom po ruci?

Ovo su neka od teških pitanja na koje trebaju odgovoriti naše vlasti i građani.  U decembru je predsjednik Obama objavio prvi Američki nacionalni akcioni plan o ženama, miru i sigurnosti koji predstavlja mapu puta mojoj vladi za pružanje veće podrške kampanjama protiv porodičnog nasilja i za veću ekonomsku sigurnost žena, te daje podstrek mjerama za veće učešće žena u politici i za sprečavanje sukoba i održavanje mira.  Bosna i Hercegovina je napravila sličan plan 2006. godine.  Radujemo se intenziviranju naših sadašnjih zajedničkih aktivnosti sa vlastima i građanima Bosne i Hercegovine da bismo osigurali svrsishodno sudjelovanje žena u svim segmentima društva.

U proteklih pet godina američka vlada je investirala oko deset miliona američkih dolara u političko i ekonomsko osnaživanje žena.  Tražio sam od svog osoblja da pronađe dodatne načine da podržimo žene Bosne i Hercegovine.  Čast mi je što moja vlada ima mogućnost da podrži NVO koje rade na osnaživanju žena, da pomogne uspostavu čvršćih mreža između poduzetnica i da podržava mlade političarke u nastojanjima da steknu neophodno znanje za vođenje uspješnih izbornih kampanja.

Napredak se nikada ne ostvaruje željenom brzinom, ali ne smijemo biti pesimisti.  Naš zajednički cilj osnaživanja žena je istorijski poduhvat koji nećemo ostvariti preko noći.  Za to će biti potrebna upornost i dugoročna posvećenost političara, aktivista u civilnom društvu, edukatora, studenata, poslovnih lidera i, što je najvažnije, novih generacija žena lidera.

Osmi mart je samo jedan dan u godini.  Pitam vas šta ćete raditi ostala 364 dana u godini da bi povećali sudjelovanje žena u svim aspektima života u Bosni i Hercegovini?  Kao suprug i otac ženske djece, zahvaljujem onima koji rade na promjenama i radujem se danu kada će se svaki pojedinac, bez obzira na spol ili neke druge osobine, osjećati jednakim i cijenjenim pripadnikom društva.

Comments