Obilježavanje Dana ljudskih prava 2011

U subotu obilježavamo Dan ljudskih prava, 63. godišnjicu od usvajanja Opšte deklaracije o ljudskim pravima od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.  Državna tajnica SAD, Hillary Clinton, označila je deklaraciju kao “jedno od najvećih postignuća prošlog vijeka”.  Snaga Deklaracije je u jednostavnosti: da su svi ljudi rođeni sa osnovnim, neotuđivim pravima. Osim osvrta na značaj ovog dokumenta, mi odajemo počast svim ljudima i organizacijama koje se drže ovih principa i koriste ih u praksi, koji neumorno rade na promovisanju ljudskih prava u našim društvima, često pod jakim pritiskom.  To su aktivisti koji promovišu radikalne promjene na Srednjem istoku gdje se građani trude izgraditi održiva demokratska društva sa vladama koje poštuju prava građana. To su i  aktivisti i branitelji ljudskih prava koje vidimo baš ovdje u BiH,  oni koji se bore za zaštitu prava invalida, djece, etničkih i vjerskih manjina, raseljenih osoba, žrtava i porodica žrtava rata, za prava običnih građana i prava medija da se slobodno izražavaju, te još mnogo toga.

Žalosno je vidjeti da se ova i mnoga druga osnovna ljudska prava uskraćuju ili se nedovoljno poštuju u BiH.  Iako se ponekad izazovi čine nepremostivim, postoji nekoliko konkretnih koraka koje BiH može poduzeti kako bi napredovala u pogledu poštivanja ljudskih prava.  Kao prvo, BiH treba svoj izborni sistem uskladiti sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava, tako što će omogućiti svim svojim građanima da se kandiduju za izbore za Predsjedništvo BiH i za izbore za Dom naroda na državnom nivou.  Dostojanstvo i ljudska prava su prava zagarantovana rođenjem, ali sadašnji sistem diskriminira manjine koje rođenjem ne stiču pravo da budu zastupljene.  Drugo, BiH treba ispuniti svoje obaveze prema 100.000 osoba koje su raseljene još od vremena rata, posebno prema 8.000 osoba koje su još uvijek u kolektivnim centrima, tako što će pružiti podršku njihovom povratku ili obezbijediti trajno rješenje njihovog statusa uz pravednu kompenzaciju.  Sa ispunjenjem ovih obaveza može se odmah početi -  osiguravanjem sredstava za provedbu zakona koji je već usvojio Parlament BiH, kako bi se ova pitanja počela rješavati.  Treće, BiH treba energično i u potpunosti implementirati svoje zakone o rodnoj jednakosti i zabraniti  diskriminaciju, uskladiti svoje državne i entitetske krivične zakone koji se odnose na trgovinu ljudima, te se više posvetiti projektu Decenija Roma.  Zaštita prava grupa koje su ranjivije, uključujući manjine i žene, mora biti prioritet.

Također se moramo fokusirati na oblast ljudskih prava koja je često zanemarena – prava lezbijske, gej, biseksualne i transrodne populacije. Za mnoge ljude je ovo pitanje osjetljivo i postoje mnoge prepreke u pogledu zaštite ljudskih prava gej populacije koje proizilaze iz duboko ukorijenjenih ličnih, političkih, kulturnih i vjerskih ubjeđenja. Opšta deklaracija o ljudskim pravima se odnosi na sve ljude, ne samo na nekolicinu.  To što ste žena ili pripadnik rasne, vjerske, plemenske ili etničke manjine, ili pripadnik lezbijske, gej, biseksualne ili transrodne populacije, ne čini vas manje ljudskim bićem.  Bez obzira kako izgledamo, odakle dolazimo, ili ko smo – svima nam pripadaju ista ljudska prava i dostojanstvo. Vi ne morate odobravati nečiji način života, ali je od fundamentalne važnosti za funkcionisanje modernog društva da drugima dopustite da žive bez straha od odmazde. Homoseksualnost nije nelegalna u BiH: pa ipak, život homoseksualaca, posebno mladih ljudi je ekstremno težak, te ponekad čak i opasan.  Dužnost je vlasti da ovim osobama pruže zaštitu i da im omoguće dostojanstven život koji zaslužuju.

Vidimo da naši prijatelji, komšije i kolege ulažu napore da BiH postane tolerantnije društvo, gdje se poštuje drugo i drugačije, društvo ujedinjeno na idealima i vrijednostima koji su tako elokventno izneseni u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. Kao američki ambasador, imao sam se priliku sastati sa mnogim aktivistima za ljudska prava u cijeloj BiH i i svjedočiti njihovim neumornim nastojanjima da postižu rezultate.  Ima tako mnogo organizacija i ljudi koji dobro rade da ih je jednostavno nemoguće sve pomenuti.  Ali svakako još puno posla treba uraditi.

U subotu, kada obilježavamo Dan ljudskih prava, apelujem na vas da razmislite šta ljudska prava znače za vas i šta možete uraditi na promociji tolerancije i razumijevanja u vašoj zajednici.  Nadam se da ćete početi tako što ćete odvojiti nekoliko minuta da pročitate Opštu deklaraciju o ljudskim pravima  -- ona predstavlja naš najbolji  ideal. Primjerak na vašem jeziku možete naći ovdje. Također, apelujem na vas da se uključite u aktivnost ili programe o ljudskim pravima za koje ste najviše zainteresovani.

S ciljem animiranja ljudi da podrže poštivanje ljudskih prava, državna tajnica Clinton ih poziva: “U istorijskim događajima budite na pravoj strani”.  SAD je država koja se često borila sa netolerancijom i nejednakošću.  Ropstvo je bilo u samom središtu Građanskog rata u SAD.  U našoj novijoj istoriji, ljudi u cijeloj Americi su se udružili u kampanje za poštivanje prava žena, autohtonih naroda, rasnih manjina, djece, ljudi sa invaliditetom, imigranata, radnika, itd. Ali, borba za jednakost i pravdu se nastavlja, čak i u SAD.

Obični građani preko društvenih medija i interneta postaju aktivisti za ljudska prava.  Nadam se da će se ovaj trend nastaviti i da će ljudi  iskoristiti moć moderne tehnologije kako bi osigurali i da se njihov glas čuje i da su njihova ljudska prava poštovana.  Bez obzira na vaše motive i metode, molim vas da donesete odluku da se obrazujete i postanete aktivni.

Comments