Banja Luka: Obični ljudi – pokazatelj napretka

Ambassador Moon i Milijan Forca 

Kako obično biva kada putujem kroz BiH, moja nedavna posjeta Banjaluci podsjetila me da, uprkos izazovima s kojima se suočava, Bosna i Hercegovina ima resurse i, što je još važnije, ljude koji mogu učiniti budućnost ove zemlje ljepšom. Tokom ove posjete, sastao sam se sa ljudima različitih profila – mladim liderima, vojnicima, mljekarima, između ostalog – i shvatio sam da su svi uložili puno u uspjeh ove zemlje. Apelovao sam na političke lidere da prave kompromise i provode reforme koje su neophodne na putu integracije BiH u evroatlantsku zajednicu, što bi koristilo svima onima s kojima sam se susreo tokom dva dana koje sam proveo u Banjaluci.
Naročito sam uživao u sastanku sa grupom uspješnih studenata i onih koji su nedavno diplomirali. Oni se odužuju svojim zajednicama na brojne načine: od učestvovanja u omladinskim organizacijama i studentskim vijećima do angažmana u novinarstvu i scenskim umjetnostima, ovi mladi, talentovani mladići i djevojke iz svih etničkih skupina doprinose prosperitetu Bosne i Hercegovine. Posjetio sam i izložbu Helsinškog odbora građana koji je za studente organizirao projekat posvećen ljudskim pravima da bi koristili umjetnost za prikazivanje poteškoća s kojima se suočavaju ugrožene i marginalizirane grupe. Svi ovi mladi ljudi ponosno predstavljaju sljedeću generaciju lidera Bosne i Hercegovine.  
Izvan Banjaluke, u malom mjestu Laktaši, posjetio sam farmu krava Šubić, mali porodični biznis. Poljoprivreda i male firme imaju važnu ulogu u privredi Bosne i Hercegovine i njima su namijenjeni fondovi SAD za pomoć. Bilo mi je drago čuti da je farma “Šubić” iskoristila obuku koju je ponudio USAID kroz svoj projekat FARMA, a koja je bila fokusirana na vještačko oplođivanje muznih krava. Rečeno mi je također da će bosanskohercegovački poljoprivrednici  i mljekare biti suočeni sa ograničenjima izvoza u Evropsku uniju ukoliko politički lideri ne ostave po strani razlike i ne budu radili na ispunjenju uslova EU. Najvažniji prioriteti za političare moraju biti priključenje EU i poboljšanje ekonomske situacije.
Na kraju, imao sam priliku sastati se sa pripadnicima 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u kasarni Kozara. 45 vojnika iz ove kasarne je trenutno u Afganistanu u sklopu NATO misije ISAF. Ne samo da bosanskohercegovački vojnici doprinose sigurnosti i stabilnosti Afganistana, nego pomažu i svojim građanima u slučaju prirodnih nepogoda. Sigurnost i stabilnost u BiH samo će jačati kako se zemlja bude približavala članstvu u EU i NATO.

Comments