Sarajevska Vijećnica: Obnova istorijskog spomenikaVijećnica, nekadašnja zgrada gradske uprave Sarajeva, jedan je od najpoznatijih simbola Sarajeva.  Nedavno sam govorio na otvaranju nove izložbe u djelomično obnovljenoj Vijećnici koja govori o ovoj poznatoj zgradi.

Vijećnica je izgrađena u neomaurskom stilu za vrijeme vladavine Austrougarske monarhije krajem 18. stoljeća, a u vrijeme bombardovanja 1992. godine bila je narodna biblioteka.  Požar koji je zahvatio zgradu uništio je otprilike dva miliona knjiga, časopisa i drugih nezamjenjivih kulturnih dobara.  Nakon rata, vlada Austrije i Evropska Unija obavezale su se da će Vijećnici vratiti stari sjaj.  Obnova je u toku i planirano je da se završi 2014. godine.

Putem USAID-ov programa FIRMA, u saradnji sa švedskom agencijom za pomoć u razvoju SIDA, finansirana je izložba originalnih planova, crteža i fotografija Vijećnice.  U narednih šest mjeseci posjetioci će plaćati ulaz na izložbu, a sav prihodi ide za obnovu Vijećnice.  Zajedno sa gradonačelnikom Alijom Behmenom, imao sam čast sudjelovati u otvaranju izložbe, koja će promovisati Sarajevo kao turističku destinaciju, kojom će se podržati obnova Vijećnice i dodatno povećati prihod od turizma u gradu.

Iako je već mnogo urađeno, za završetak projekta će trebati vremena.  U međuvremenu posjetioci mogu naučiti nešto o grandioznosti ove prekrasne istorijske građevine, istovremeno doprinoseći njenoj obnovi.

Volio bih čuti vaša razmišljanja o ovoj znamenitoj građevini.  Molim vas da sa nama podijelite vaše priče u sekciji za komentare koja se nalazi ispod i da mi kažete vaše mišljenje o tome kako ova obnova može pomoći Sarajevu.

Comments