Razgovaramo o biznisu u Banjaluci


Nedavno sam se vratio iz posjete Banjaluci, glavnom gradu entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini.  Pored konsultacija sa političkim liderima RS, održao sam niz sastanaka sa predstavnicima poslovne zajednice RS, predstavnicima civilnog društva, studentima na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini i direktorima programa kojeg finansira NATO savez, a putem kojeg se pomaže otpuštenim vojnicima da se reintegrišu u civilno društvo.

Posebno sam uživao u razgovoru o jačanju klime za poslovanje u BiH u Trgovinskoj komori RS, gdje sam sa poslovnim ljudima razgovarao o potrebi da političari zanemare razlike u političkim stavovima i da prioritet stave na poboljšanje privrede.  Govorio sam o važnosti reduciranja birokratskih prepreka za poslovanje, o promoviranju transparentnosti i stvaranju boljih uslova za privlačenje stranih investicija koje su se u protekle tri godine smanjile za deset puta.  Ovo su kratkoročni koraci koje politički lideri mogu poduzeti da bi stimulisali privatni sektor.  Kada je riječ o dugoročnom ekonomskom razvoju BiH, naglasio sam važnost evropskih integracija – posebno članstva u Evropskoj uniji.  Za vrijeme putovanja kroz BiH, uvjerio sam se u izobilje resursa u ovoj zemlji – i prirodnih resursa i, što je još važnije, talentovanih ljudi.  Dostupnost bh. dobara, industrije i ljudskog kapitala Evropi biće od koristi svima.  Podstakao sam poslovne ljude da zagovaraju promjene i traže od svojih političkih lidera da iskoriste brojne prednosti ove zemlje tako što će zemlju voditi ubrzano ka statusu kandidata za članstvo u EU.

Ukoliko želite pročitati moj govor u Trgovinskoj komori RS, otiđite na ovaj link.

Također sam bio impresioniran posjetom banjalučkom Regionalnom centru za tranziciju (RRC).  Koristeći 2,1 milion američkih dolara koliko je donirala Vlada SAD, 4,3 miliona američkih dolara od drugih NATO saveznika, te preko dva miliona američkih dolara od bh. vlasti, RRC provodi programa NATO PERSPEKTIVA, koji pomaže oko 550 bivših pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da se integrišu u civilno društvo.  RRC ne pruža demobilisanim vojnicima samo finansijsku pomoć za razvoj samostalnog biznisa, ovim programom se također pokrivaju troškovi edukacije i stručnog usavršavanja, te se bivšim vojnicima pomaže u traženju zaposlenja.  Kao što sam rekao direktorima programa, profesionalne oružane snage brinu o svojim vojnicima dok su u službi i nakon prestanka njihove službe.  Čestitam predstavnicima programa NATO PERSPEKTIVA koji doprinose profesionalizaciji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Comments