Novi Američki Kutak se Otvorio u Trebinju


Iako ja često kažem da je naša nova ambasada u Sarajevu betonski primjer (tj. granitni da budem precizniji) američkog prijateljstva sa Bosnom i Hercegovini , također moram pomenuti naše partnerstvo izvan Sarajeva. Konkretno, u gradovima  BiH sad imamo 9 američkih kutaka. Krajem aprila, bilo mi je zadovoljstvo otvoriti naš najnoviji američki kutak u gradu Trebinju koji je smješten u prelijepo uređen prostor na zadnjem spratu trebinjske Narodne biblioteke.
Ovaj Američki kutak – poput onih u Sarajevu, Doboju, Mostaru, Zenici, Brčkom, Tuzli, Banjaluci i Bihaću – je mjesto učenja i dijaloga.  Opremljen je američkim knjigama, filmovima i muzikom.  Svaki  američki kutak ima nekoliko  kompjutera i bežični internet. Ono što je možda i važnije od tehnologije i knjiga su prezentacije i diskusije koje se odvijaju u ovim prostorima sa učešćem Amerikanaca i lokalnih stanovnika.  Zahvalni smo direktorici Narodne biblioteke Trebinja, gospođi Danici Kuduz i direktorici Američkog kutka, Ani Vlatković, na njihovom angažmanu i pomoći koju su nam pružile u procesu otvaranja ovog novog kutka.
Pored otvaranja Američkog kutka, moja supruga i ja smo imali priliku posjetiti i druga mjesta ovog prelijepog, istorijskog grada u Hercegovini. Obišli smo lokalne škole, posjetili regionalno najznačajniju hidro-elektranu i branu, razgovarali sa liderima lokalnih građanskih grupa i posjetili i načelnika i lidera lokalne Islamske zajednice. Imali smo zadovoljstvo kušati i poznato trebinjsko vino.
Nažalost, ta duga tradicija različitosti Trebinja još uvijek nije potpuno uspostavljena nakon posljednjeg rata (niti se privreda obnovila).  Srećom, jedan dio regionalno raseljenih Bošnjaka se počeo vraćati u grad.  Trebinjski imam Husein Hodžić pokazao je istinsku hrabrost usmjeravajući svoje aktivnosti na pomaganje pri povratku i ulažući napore da ponovo izgradi odnose sa gradskim vlastima.  Nadam se da će se sve više Bošnjaka vratiti svojim kućama i želim imamu Hodžiću i svim vjerskim vođama u Trebinju da njihove buduće aktivnosti budu okrunjene uspjehom. Sjedinjene Države vjeruju da je snaga u različitostima.
Moja supruga, Danuta, i ja  smo također imali zadovoljstvo sastati se sa tri žene koje su na čelu organizacija koje pokušavaju poboljšati stanje u oblasti ljudskih prava i uslove u kojima žene mogu biti uspješnije.  Anica Ramić i njena organizacija Stop Mobbing ulažu velike napore u borbi protiv korupcije.  Nedeljka Ilijić i njena organizacija Oaza ne samo da su mladima otvorile Internet klub, nego su organizirale druženja mladih iz Mostara i Trebinja kako bi započeli sa procesom pomirenja između dva grada.  Na našem sastanku koji je održan u prostoru novog Američkog kutka, sastali smo se i sa Ljiljanom Čičković, direktoricom Ženskog centra, gdje planiraju već sljedeće godine otvoriti sigurnu kuću  za žrtve nasilja u porodici.  Ponosan sam što je Ambasada Sarajevo imala mogućnost da podrži ove grupe i njihove sjajne aktivnosti. 
Konačno, želio bih se zahvaliti načelniku Dobroslavu Ćuku na gostoprimstvu i konstruktivnom sastanku. Načelnik i ja imamo zajednički cilj, a to je obnova trebinjske ekonomije. Ova regija ima izvrstan potencijal i za turizam i poljoprivredu.
Nadam se da bi i Američki kutak u Trebinju na neki način mogao pomoći gradu – i cijeloj zemlji – da krenu ka prosperitetnijoj i svjetlijoj budućnosti.  Dijalog i pomirenje su potrebni kako bi ujedinili ovu zemlju i kako bi se ona uskoro mogla pridružiti svojim komšijama u Evropskoj uniji.  Sjedinjene Države vjeruju da je ovo jedini put na kojem će Bosna i Hercegovina postići napredak.

Comments